Veletrhy a výstavy

Chystá se veletrh Bauma 2013 – platforma mezinárodního stavebního průmyslu

Bauma, mezinárodní odborný veletrh pro stavební stroje, stroje stavebních hmot, důlní stroje, stavební vozidla a stavební přístroje, se koná od 15. do 21. dubna 2013 v areálu Neue Messe Mnichov, a to opět po třech letech. Na minulý ročník přijelo celkem 3256 vystavovatelů z 53 zemí a více než 420 000 návštěvníků z více než 200 zemí. S celkovou výstavní plochou 555 000 m² je Bauma největším veletrhem na světě.
Pro ročník 2013 je přihlášeno více než 3300 vystavovatelů na výstavní ploše 570 000 m² včetně venkovní plochy. Z toho důlní a těžební technika představuje účast 605 firem z 31 zemí na ploše přes 100 000 m². Pořadatelé očekávají přes 450 000 návštěvníků z celého světa.
Aktivní účast 24 vystavovatelů z České republiky je spíše výsledkem dobré tradice veletrhu jako místa pro navazování kontaktů než vlivu proměnlivých vyhlídek stavebnictví ve světě pro rok 2013. Veletrh také vykazuje neustálý růst počtu vystavovatelů a návštěvníků z Asie, podtržený i účastí Indonésie jako partnerské země a místa s rapidně rostoucím potenciálem trhu pro infrastrukturu a těžbu ohromné země.
 
 
Na veletrhu Bauma se letos chystají představit své nejnovější produkty mj. firmy dodávající stroje a zařízení na výrobu prvků z betonu. Celosvětově rostoucí objem výstavby s sebou přináší obrovskou potřebu betonového zboží, betonových trubek a šachet a také betonových prefabrikátů. Poptávka se projevuje na podnětech pro prodávající strojů a zařízení na výrobu těchto prvků. Pro německý svaz strojů a zařízení pro stavebnictví (Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – VDMA) patří stroje na výrobu tvárnic a zařízení pro betonové dílce k výrobkovým segmentům v oboru stavebních strojů, kde letos lze počítat s růstem. Pro letošní rok počítá německý svaz s pětiprocentním růstem obratu – jak u strojů na výrobu stavebních materiálů, tak i u stavebních strojů.
Institut pro aplikovaný stavební výzkum (IAB) ve Výmaru v aktuálním šetření mezi vybranými německými výrobci stavebních strojů zjistil, že rostoucí obraty se dají očekávat především na mezinárodních trzích. Obzvláště na nově vznikajících trzích, jako například v Číně, Indii, v některých východoevropských státech a v bývalých sovětských republikách, údajně existuje enormní potřeba dohonit ostatní. Žádána jsou podle šetření podniků především kompletní výrobní zařízení, u kterých se současně dodává i výrobní know-how a servisní služby.
Co se týká nových technologií, šetření IAB ukazuje obecně stoupající zájem trhu o výrobní metodu Wetcast. Při ní se beton způsobilý k lití lije do flexibilních speciálních forem se strukturovanými vnitřními stěnami. Při tuhnutí předají vnitřní plochy forem své vzory přesně do povrchu betonu. Dají se tak vyrobit kvalitativně nadstandardní produkty s individuálním vzhledem.
Informace o doprovodných akcích a veletrhu lze nalézt na adrese: www.bauma.de a na aplikaci pro smartfony a iPady na www.bauma.de/app/en. Další informace o organizaci účasti návštěvníků, zájezdů a ubytování poskytuje zástupce pořadatele Messe München International v České a Slovenské republice společnost EXPO-Consult+Service.
tisková zpráva, Alexandr Abušinov, wd