Věda a výzkum

Žebříček zemí v délce stavebního řízení 2020 Světové banky neodpovídá realitě

V řadě médií se opakuje tvrzení, že v délce stavebního řízení je Česká republika podle Světové banky na 157. příčce ze 190 zkoumaných zemí. Banka samotná přitom hodnocení kvůli nesrovnalostem v datech a pochybnostem ohledně metodiky ukončila. Žebříček neměl obecnou výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky povolování bytové výstavby v jednotlivých zemích, protože posuzoval pouze specifický příklad skladové haly. Také nehodnotil pouze délku získání stavebního povolení, ale i souvisejících kroků.

Světová banka srovnání publikovala ve zprávě Doing Business 2020, která vycházela z dat z předchozího roku. Žebříček srovnával délku získání stavebního povolení pro typickou skladovou halu na okraji velkého města v různých zemích. Délka tohoto procesu například u rodinného, bytového domu nebo třeba továrny je ale zásadně odlišná. Zpráva proto nemá výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky stavebního řízení.

Hodnotitelé také nezkoumali pouze to, jak dlouho trvá samotné vydání povolení ze strany stavebního úřadu. Do časové náročnosti zahrnuli například i vstupy dotčených orgánů, síťařů, nebo zápis do katastru nemovitostí. Zcela neadekvátně byly hodnoceny i jiné vstupy, např. výkony autorizovaných architektů, inženýrů a techniků. 

Zprávu Doing Business Světová banka vydávala každoročně v letech 2003–2019. Její součástí byly také žebříčky států podle atraktivity podnikatelského prostředí. Ty pak následně mohly ovlivnit preference investorů. Země se proto snažily posunout se v žebříčku na vyšší pozice prostřednictvím různých opatření, která usnadňovala podnikání. Některé státy podle právnické firmy WilmerHale také vyvíjely neoprávněný tlak na Světovou banku, aby uměle vylepšila jejich postavení. Šetření společnost zveřejnila 15. září 2021, den poté vedení banky přiznalo některá pochybení a vydávání zpráv Doing Business ukončilo. 

Podle některých médií zaměstnanci Světové banky vědomě manipulovali s výpočtem skóre a pořadím zemí v žebříčcích Doing Business 2018 a 2020. Zvýhodnit měli hlavně postavení Číny nebo Saúdské Arábie. Více o kauze například zde

Postavení Česka v délce stavebního řízení podle Světové banky z roku 2020 není podle Ministerstva pro místní rozvoj relevantní. Navzdory problematické hodnověrnosti žebříčku si MMR uvědomuje, že stavební řízení v České republice trvá neúměrně dlouho. Výrazné zjednodušení a zrychlení procesu pro stavitele přinese od příštího roku nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení.

Tisková zpráva MMR