Věda a výzkum

Studenti z celého světa budou v Praze zkoumat satelitní výstavbu

Územní plánování v Praze a především vznik satelitních městeček na okraji metropole se stane hlavní tématem výzkumu, který v Česku uskuteční více než padesátka studentů z dvaceti zemí světa. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval spolupořadatel akce, sdružení Arnika.
První studentský tým začal v Praze pracovat dnes, další naváže o 14 dnů později. Projekt potrvá celkem devět týdnů. Na konci průzkumu studenti s výsledky práce seznámí veřejnost a vydají publikaci.
„Pro studenty managementu životního prostředí ve městech je workshop v Praze klíčovou součástí akademického vzdělání. Naučí se vypořádávat s komplexními problémy měst na příkladu ze života," uvedl Bas van Vliet z univerzity v nizozemském Wageningenu, která budoucí specialisty do Prahy poslala.
Studenti se zaměří na suburbanizaci, tedy rozrůstáním obcí a měst, které je podle některých odborníků zvláště v Praze a Středočeském kraji palčivým problémem. Podle dřívějších údajů ministerstva životního prostředí zmizelo od roku 1990 do roku 2006 z českého půdního fondu 537 kilometrů čtverečních půdy. To je plocha větší než rozloha hlavního města Prahy v jeho administrativních hranicích či rozloha okresu Most nebo Teplice. Růst urbanizovaných ploch má navíc podle ministerstva dramaticky stoupající tendenci.
„Satelitní výstavba je jedním z nejzávažnějších problémů evropských měst. Je synonymem plýtvání krajinným prostorem, které stírá rozdíl mezi městem a venkovskou krajinou," tvrdí Jakub Esterka ze sdružení Arnika. Také podle něj v české krajině ubývá cenná zemědělská půda a vzniká nekoncepční výstavba. Život v satelitních městečkách prý v neposlední řadě způsobuje sociální odcizení. „Lidé se v nich uzavírají do svých domů a oplocených zahrad. Není to ani živé město, ani tradiční vesnice," doplnil.
Studenti přijíždí do Prahy s projektem už počtvrté. Tentokrát se jedna skupina zaměří na centrální zastavěné části metropole, druhá pak naváže průzkumem okrajových oblastí města. Budoucí odborníci se budou zajímat o infrastrukturu, ekosystém i územní plánování.
zpráva ČTK
 
 
Další informace o projektu najdete na webu sdružení Arnika.