Aktuality

Taconova rozšiřuje výrobní kapacity v České republice

Nově otevřený výrobní závod se skladovacími prostory společnosti Taconova Production s.r.o. v Garbe Parku u Boršova v Jihočeském kraji. Foto: Taconova Group AG

Švýcarská společnost Taconova Group AG je součástí americké rodinné firmy TACO Family of Companies a v České republice působí již přes čtvrt století.

Taconova je předním výrobcem inovativních řešení pro provoz topných, sanitárních a solárních systémů v obytných a komerčních objektech. S více než 60 lety zkušeností s vývojem inteligentních technologií pro budovy, které napomáhají efektivnímu využití a distribuci energií, je Taconova symbolem vysoce účinných řešení, prvotřídního zákaznického servisu a vynikajícího švýcarského inženýrství.

Jedná se především o hydraulické vyvážení, armaturovou techniku, oběhová čerpadla, plošné vytápění a systémovou techniku.

S rostoucími požadavky na udržitelnost a také s neustále vyššími nároky na energetický management v privátní i komerční sféře a rostoucí poptávkou po produktech podporujících zelenou energii nepřetržitě investuje do nových výrobních zařízení, automatizuje a digitalizuje výrobní procesy a plánuje navýšení výrobních kapacit. Její hlavní evropský výrobní závod Taconova Production s.r.o. se nachází od roku 1996 v jihočeském Velešíně, a druhý výrobní závod se skladovacími prostory v nedalekém Garbe Parku v Boršově byl otevřen letos v průběhu dubna.

Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti otevření nového výrobního závodu Taconova v Boršově v České republice. Foto: Taconova Group AG

„V boršovském závodě se začnou vyrábět vysoce výkonná oběhová čerpadla pro topné, chladicí a solární systémy a dále pak modulárně konstruované předávací stanice, které zajišťují rozdělení a distribuci tepla a ohřev teplé pitné vody,“ upřesňuje Ralph Seewald, generální ředitel TACO Europe.

Počítá se s tím, že by zde mělo být i hlavní evropské distribuční centrum. Integrací výroby s distribucí dojde ke ztrácení logistického řetězce, což umožní rychlejší dodávky vyrobených produktů a zároveň přispěje ke snížení uhlíkové stopy. Kromě evropských trhů půjde část výroby z Boršova i na americký trh.

„Pro průmyslovou zónu na okraji Boršova se Taconova rozhodla z důvodu výborné dopravní dostupnosti. Lokalita se nachází blízko dálnice D3 a také rakouských a německých hranic a zároveň není příliš vzdálená od druhého závodu ve Velešíně,“ popisuje Martin Marek, jednatel a generální ředitel společnosti Taconova Production s.r.o.

Paní Cheryl Merchant, generální ředitelka TACO Family of Companies, blahopřeje a děkuje panu Martinu Markovi, jednateli a generálnímu řediteli společnosti Taconova Production s.r.o., za úspěšné dokončení projektu výstavby nového výrobního závodu v Boršově dne 17. dubna 2024. Foto: Taconova Group AG

Dalším důležitým faktorem při rozhodování bylo, že developer GARBE počítal se zavedením udržitelných řešení a maximálními úsporami energie, což má dopad na celkové provozní náklady. Důležitými prvky nové budovy je zelená fasáda, vytápění tepelnými čerpadly a solární panely.

Jakmile padlo rozhodnutí o partnerství se společností GARBE, projekt se dal rychle do pohybu: Od podpisu smlouvy po předání prostor uplynulo pouhých jedenáct měsíců, výroba byla zahájena o měsíc později. Nový závod se nachází na ploše 9266 m2. Budova má dvě podlaží, na kterých se nachází 5170 m2 výrobní kapacity, 4096 m2 skladových prostor a 1262 m2 pro kanceláře a servisní prostory.

Kompletní tým okolo generální ředitelky společnosti TACO Family of Companies – Cheryl Merchant (vpředu uprostřed) s Ralphem Seewaldem – generálním ředitelem TACO Europe (zcela vlevo) a Martinem Markem – jednatelem a generálním ředitelem Taconova Production s.r.o. (šestý zleva). Foto: Taconova Group AG

Postupné zvyšování produkce

Slavnostní otevření a zahájení výroby v boršovském závodě společnosti Taconova Production s.r.o. u Českých Budějovic proběhlo 17. dubna 2024. V následujících letech je plánováno postupné navyšování objemu výroby. „TACO Family of Companies věří, že tato investice do nového výrobního závodu v Boršově je správným a perspektivním krokem k posílení pozice společnosti TACO na evropském trhu a zajištění dlouhodobého růstu,“ uzavírá Cheryl Merchant, generální ředitelka TACO Family of Companies.

Tisková zpráva Taconova Group AG