Nezařazené

Stavebnictví v prosinci 2007

Celková stavební produkce očištěná od sezónních
vlivů byla v prosinci meziměsíčně reálně o 0,7 %
vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,7 %. Celková
stavební produkce v prosinci meziročně vzrostla ve stálých
cenách o 5,6 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla
o 7,2 % (v prosinci 2007 bylo o 1 pracovní den
méně).

Vývoj stavební produkce v jednotlivých směrech výstavby
byl diferencovaný. Výrazně vzrostla produkce nové výstavby,
rekonstrukcí a modernizací inženýrského stavitelství, což
souviselo především s dokončováním dálničních úseků
v roce 2007. K mírnému poklesu došlo u nové
výstavby pozemního stavitelství zejména z důvodu nižší
meziroční srovnávací základny u nebytových budov.
Stavební práce podle dodavatelských smluv
u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly
ve stálých cenách o 5,5 %. Stavební práce na nové
výstavbě, rekonstrukci a modernizaci se zvýšily
o 3,1 % (příspěvek 2,5 procentního bodu), v tom
pozemní stavitelství pokleslo o 2,6 % (příspěvek –1,5 p.
b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 15,9 %
(příspěvek 4,0 p. b.). U oprav a údržby stavební práce
poklesly o 5,8 % (příspěvek –0,8 p. b.). Snížení
o 52,4 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,4 p.
b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily téměř
dvojnásobně (příspěvek 4,2 p. b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,9 %
proti prosinci roku 2006. Průměrná nominální měsíční
mzda zaměstnanců
byla 23 538 Kč a meziročně se
zvýšila o 3,7 % (reálná mzda se snížila o 1,6 %).
Průměrná hodinová mzda byla 212 Kč a proti stejnému
období 2006 byla vyšší o 8,6 %. Produktivita
práce na jednoho zaměstnance
vzrostla o 7,6 %
a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 12,7 %.
Stavební úřady v prosinci 2007 vydaly 8853
stavebních povolení
(v tom 5216 pro nové stavby
a 3637 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních
povolení meziročně poklesl o 22,6 %.
Orientační hodnota staveb povolených
v prosinci 2007 byla 36,4 mld. Kč a ve srovnání se
stejným obdobím 2006 vzrostla o 4,9 %. Novou výstavbou
vzniknou stavby v hodnotě 20,3 mld. Kč (pokles
o 18,3 %, příspěvek –13,1 procentního bodu). Změnou
dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 16,1 mld. Kč
(nárůst o 63,7 %, příspěvek 18,0 p. b.). Vývoj orientační
hodnoty u nové výstavby byl diferencovaný, k celkovému
poklesu nejvíce přispěly nebytové budovy (pokles o 55,0 %,
příspěvek –15,6 p. b.) z důvodu vysoké meziroční srovnávací
základny. U změn dokončených staveb byl u ostatních
staveb zaznamenán téměř čtyřnásobný nárůst orientační hodnoty
(příspěvek 16,3 p. b.). Zde se jednalo především o finančně
náročné opravy, rekonstrukce a modernizace silnic
a dálnic.
Stavební úřady povolily výstavbu 3994 bytů, což bylo
o 334 bytů méně než v prosinci 2006 (pokles o 7,7
%). Z toho novou výstavbou vznikne 3465 bytů (o 268 bytů méně)
a změnou dokončených staveb 529 bytů (o 66 bytů méně).
Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla
9,0 mld. Kč.
Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou
812,0 tis. m2 (pokles o 21,2 %), v tom
u bytových budov poklesla o 8,0 %
a u nebytových budov poklesla o 31,3 %.
Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 111,3
m2 s orientační hodnotou 22,6 tis. Kč za
1 m2.
V roce 2007 celková stavební produkce meziročně
vzrostla o 6,7 %. Orientační hodnota povolených staveb se
snížila o 0,9 %. V podnicích s 20 a více
zaměstnanci se snížil počet zaměstnanců o 1,5 %, průměrná mzda
zaměstnanců se zvýšila o 7,9 % a produktivita práce
vzrostla o 7,5 %.
 

Podle údajů Eurostatu v listopadu 2007 v EU 27 meziročně
poklesla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 0,2 %, z toho pozemní stavitelství
kleslo o 0,2 % a inženýrské o 0,5 %.
Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvíce
zvýšil v Polsku o 2,3 % a Rumunsku
o 1,8 %. Nejvýraznější pokles ISP byl ve Španělsku
o 3,9 %, v Německu o 0,7 % a na Slovensku
o 0,1 %.