Nezařazené

Stavebnictví v listopadu 2007

Celková stavební produkce v listopadu
meziročně vzrostla ve stálých cenách o 7,0 %, po vyloučení
vlivu pracovních dní
vzrostla o 5,4 % (v
listopadu 2007 bylo o 1 pracovní den více). Stavební produkce
vzrostla ve všech sledovaných směrech výstavby kromě ostatních
prací.

V listopadu výrazně vzrostla produkce inženýrského
stavitelství, zejména na opravách, modernizacích
a rekonstrukcích silnic, což souviselo především
s uvolněním finančních prostředků na tyto práce, zejména pro
municipální sektor.
Stavební práce podle dodavatelských smluv
u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly
ve stálých cenách o 6,7 %. Stavební práce na nové
výstavbě, rekonstrukci a modernizaci se zvýšily
o 4,9 % (příspěvek 4,1 procentního bodu), v tom
pozemní stavitelství vzrostlo o 0,4 % (příspěvek 0,2 p.
b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 11,2 %
(příspěvek 3,9 p. b.). U oprav a údržby stavební práce
vzrostly o 15,5 % (příspěvek 1,9 p. b.). Pokles
o 46,4 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,3 p.
b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily
o 28,3 % (příspěvek 1,0 p. b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,2 %
proti listopadu roku 2006. Průměrná nominální měsíční
mzda zaměstnanců
byla 25 407 Kč a meziročně se
zvýšila o 5,1 % (reálná mzda vzrostla o 0,1 %).
Průměrná hodinová mzda byla 161 Kč a proti stejnému
období 2006 byla vyšší o 4,4 %. Produktivita
práce
na jednoho zaměstnance vzrostla o 9,1 %
a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 8,4 %.
Stavební úřady v listopadu 2007 vydaly 10 126
stavebních povolení
(v tom 5911 pro nové stavby
a 4215 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních
povolení meziročně poklesl o 13,7 %.
Orientační hodnota staveb povolených
v listopadu 2007 byla 30,1 mld. Kč a ve srovnání se
stejným obdobím 2006 vzrostla o 0,6 %. Novou výstavbou
vzniknou stavby v hodnotě 19,9 mld. Kč (pokles o 8,5
%, příspěvek –6,2 procentního bodu). Změnou dokončených staveb
vzniknou stavby v hodnotě 10,2 mld. Kč (nárůst
o 24,8 %, příspěvek 6,8 p. b.). Vývoj orientační hodnoty
u nové výstavby byl diferencovaný, k celkovému poklesu
nejvíce přispěly ostatní stavby z důvodu vysoké meziroční
srovnávací základny. U změn dokončených staveb byl ve všech
směrech výstavby zaznamenán nárůst orientační hodnoty. Největší
příspěvek k růstu měly nebytové budovy (nárůst o 22,8 %,
příspěvek 3,3 p. b.).
Stavební úřady povolily výstavbu 2873 bytů, což bylo
o 774 bytů méně než v listopadu 2006 (pokles o 21,2
%). Z toho novou výstavbou vznikne 2361 bytů (o 739 bytů méně)
a změnou dokončených staveb 512 bytů (o 35 bytů méně).
Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla
6,2 mld. Kč.
Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou
655,3 tis. m2 (pokles o 1,1 %), v tom
u bytových budov poklesla o 21,0 %
a u nebytových budov vzrostla o 28,0 %.
Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 123,9
m2 s orientační hodnotou 20,4 tis. Kč za
1 m2.
 

Podle údajů Eurostatu v říjnu 2007 v EU 27 meziročně
vzrostla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 2,7 %, z toho pozemní stavitelství se
zvýšilo o 2,9 % a inženýrské o 2,8 %.
Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvíce
zvýšil v Rumunsku o 39,5 %, Slovinsku o 9,0 %
a Polsku o 3,7 %. Nejvýraznější pokles ISP byl ve
Švédsku o 5,0 %, na Slovensku o 1,5 %
a v Německu o 0,7 %.