Nezařazené

Stavebnictví v dubnu 2008

Celková stavební produkce v dubnu meziročně
vzrostla ve stálých cenách o 2,0 %, po vyloučení vlivu
pracovních dní klesla o 0,8 %
(v dubnu 2008
bylo o 2 pracovní dny více). Podobně jako v předchozích
měsících přispělo k růstu stavební produkce inženýrské
stavitelství jak na nové výstavbě, rekonstrukcích
a modernizacích, tak i na opravách a údržbě.
Produkce pozemního stavitelství ve srovnání se stejným obdobím 2007
poklesla o 0,2 %.

Stavební práce podle dodavatelských smluv
u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly
ve stálých cenách o 1,6 %. Stavební práce na nové
výstavbě, rekonstrukci a modernizaci se zvýšily
o 1,3 % (příspěvek 1,2 procentního bodu), v tom
pozemní stavitelství kleslo o 0,2 % (příspěvek
–0,1 p. b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo
o 4,4 % (příspěvek 1,3 p. b.). U stavebních
prací v zahraničí byl nárůst o 3,0 % (příspěvek 0,1
p. b.). Zvýšení zaznamenaly opravy a údržba o 2,9 %
(příspěvek 0,3 p. b.) a ostatní práce
o 2,0 % (příspěvek 0,01 p. b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 0,5 %
proti dubnu roku 2007. Průměrná nominální měsíční mzda
zaměstnanců
byla 23 039 Kč a meziročně se
zvýšila o 11,3 % (reálná mzda se zvýšila o 4,2 %).
Průměrná hodinová mzda byla 143 Kč a proti stejnému
období 2007 byla vyšší o 1,7 %. Produktivita
práce
na jednoho zaměstnance vzrostla o 2,0 %
a na jednu odpracovanou hodinu se snížila o 6,8 %.
Stavební úřady v dubnu 2008 vydaly 10 362
stavebních povolení
(v tom 5943 pro nové stavby
a 4419 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních
povolení meziročně vzrostl o 16,2 %.
Orientační hodnota staveb povolených
v dubnu 2008 byla 31,4 mld. Kč a ve srovnání se
stejným obdobím 2007 klesla o 4,2 %. Novou výstavbou
vzniknou stavby v hodnotě 23,2 mld. Kč (pokles
o 5,4 %, příspěvek –4,1 procentního bodu). Změnou
dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě
8,2 mld. Kč (pokles o 0,4 %, příspěvek –0,1 p.
b.).
Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným
obdobím 2007 vzrostla ve všech směrech výstavby, kromě poklesu
u nebytových budov o 33,3 % (příspěvek –11,4 p. b.).
Tento pokles byl způsoben zejména vysokou meziroční srovnávací
základnou. U nových staveb pro životní prostředí vzrostla
orientační hodnota stavebních povolení o 34,4 %
(příspěvek 1,7 p. b.), u ostatních staveb o 31,7 %
(příspěvek 4,6 p .b.) a u budov bytových
o 4,8 % (příspěvek 1,0 p. b.).
K celkovému poklesu orientační hodnoty u změn dokončených
staveb přispěly stavby ostatní.
Stavební úřady povolily výstavbu 3571 bytů, což bylo
o 402 bytů více než v dubnu 2007 (nárůst
o 12,7 %). Z toho novou výstavbou vznikne 3027 bytů
(o 294 bytů více) a změnou dokončených staveb 544 bytů (o 108
bytů více). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových
domech byla 7,7 mld. Kč. Dále povolily výstavbu budov
s podlahovou plochou 747,4 tis. m2 (nárůst
o 8,8 %), v tom u bytových budov vzrostla
o 9,9 % (příspěvek 5,6 p. b.) a u nebytových
budov se zvýšila o 7,4 % (příspěvek 3,2 p. b.).
Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 131,9 m2
s orientační hodnotou 18,1 tis. Kč za 1
m2.
 

Podle údajů Eurostatu v březnu 2008 v EU 27 meziročně
klesla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 0,1 %, z toho pozemní stavitelství
kleslo o 0,8 % a inženýrské vzrostlo
o 4,2 %. Z členských států, za které byla data
dostupná, se ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku o 32,5 %,
v Polsku o 17,5 % a na Slovensku
o 11,5 %. Nejvyšší pokles ISP o 10,1 % byl ve
Španělsku. V Německu byl pokles ISP o 5,0 %.