Aktuality

Stát chce posílit vliv v komorách architektů a&nbspinženýrů

Stát připravuje posílení svého dohledu nad Českou komorou architektů (ČKA) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) se už připravuje novela příslušného zákona. Uvedl to mluvčí MMR Jan Štoll. Komory udělují oprávnění k výkonu povolání projektantů a stavbyvedoucích.
Posílení kontroly státu nad oběma komorami se má uskutečnit především výslovně uplatněným členstvím jeho zástupců v autorizační radě komor. Členem rady má být zástupce MMR a dále zástupci navržení ministerstvy dopravy, zemědělství, průmyslu a obchodu, kultury a životního prostředí. Ministr pro místní rozvoj jmenuje na návrh příslušné komory členy autorizační rady, její členy může také odvolat, schvaluje také například autorizační řády komor.
Obě komory jsou samosprávnými institucemi s celostátní působností a povinným členstvím. Zabezpečují například zkoušky odborné způsobilosti nebo udělování a odnímání autorizací. Obě komory také zajišťují přípravu a zkoušky uchazečů o funkci autorizovaného inspektora.
Institut autorizovaného inspektora zavedl nový stavební zákon. Inspektor vydá certifikát, který fakticky nahrazuje stavební povolení. Stavebník se tak může vyhnout mnohdy zdlouhavému a pracnému stavebnímu řízení. Zákon ale současně nepamatuje na opravné prostředky proti rozhodnutí inspektora. Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden rozhodl, že certifikát, jímž autorizovaní inspektoři povolují některé stavby, je správním rozhodnutím, a proto se lze proti němu bránit. Česká justice nyní musí najít kontrolní mechanismy pro certifikáty.
„Současný stav zcela vyhovující není. Na tomto se shodujeme i s koordinační radou autorizovaných inspektorů. MMR předloží úpravu stavebního zákona, která stanoví kdo, kdy a za jakých podmínek bude oprávněn certifikát vydaný autorizovaným inspektorem opravit, změnit, případně zrušit,“ uzavřel mluvčí ministerstva.