Soutěže

Známky kvality Výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu 2017 – výsledky

První březnový týden získaly čtyři společnosti Známky kvality 2017 pro své výrobky či technologie. Výrobci byli oceněni v sídle organizátora ocenění Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci konference Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí akce bylo i slavnostní otevření školicího centra a výstavy vzorových technických řešení a materiálů.

Oceněním usilují vypisovatelé o podporu kvalitních, inovativních produktů ve stavebnictví. Vypisovateli jsou: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.

Výrobci a dodavatelé, kteří se programu letos zúčastnili, jsou automaticky zahrnuti i do celostátního hodnocení kvality ratingem RABF (www.rabf.cz).

Kritéria posuzování produktů jsou inovativní a ekonomický přínos, úroveň technické dokumentace, způsob aplikace produktů do staveb, podpora výrobků pro BIM katalogy, energetická efektivnost, ekologické důsledky v průběhu životního cyklu a také uplatnění produktu v soutěži Stavba roku v minulých třech letech. Známky kvality upozorňují stavebníky, projektanty a zhotovitele na konkrétní zajímavé produkty.

Výsledky

Zlaté medaile:Známky kvality Výrobek – technologie 2017 zlatá
● Fasádní systém Baumit StarSystem Resolution, Baumit, spol. s r. o.
Vnější tepelněizolační kompozitní systém s omítkou na bázi desek z fenolické pěny (PF) oboustranně kašírované šedým polystyrenem s mimořádnou paropropustností. Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem dosahuje menších tlouštěk celkové skladby zateplovacího systému.

Výrok poroty: Inovativní přístup vedoucí ke zjednodušení postupu provádění při současném navýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému s možností využití tuzemských komponentů.

 

Fasádní systém Baumit StarSystem ResolutionFasádní systém Baumit StarSystem Resolution

● Bezpečnostní sklo pro památky, Petr Švamberg
Třívrstvé bezpečnostní sklo pro památky, složené z běžného okenního skla Float a nerovného, tzv. historizujícího skla vlastní výroby. Mezi skla je umístěna polymerová fólie, která při rozbití skla udrží všechny vrstvy pohromadě a zabraňuje násilnému vniknutí do objektu.

Výrok poroty: Navýšení funkčních parametrů historizujícího skla zajišťující zlepšení zabezpečení památkově chráněných objektů.

Bezpečnostní sklo pro památky, Petr ŠvambergBezpečnostní sklo pro památky, Petr Švamberg

Známky kvality Výrobek – technologie 2017 stříbrnáStříbrná medaile:
● Vysprávková malta Weber.rep surface, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize Weber
Vysprávková polymercementová malta na beton 3 v 1 s antikorozními účinky, zajišťující zvýšenou ochranu opravovaných železobetonových konstrukcí a vyrovnání i vyhlazení povrchu.

Výrok poroty: Zjednodušení technologického postupu při úpravách železobetonových konstrukcí s nutností ošetření korodované výztuže.

 

 

Vysprávková malta Weber.rep surfaceVysprávková malta Weber.rep surface

Známky kvality Výrobek – technologie 2017 bronzováBronzová medaile:
● Litý cementový potěr Cemflow, Českomoravský beton, a. s.
Litý cementový samonivelační potěr s obsahem polypropylenových vláken pro vnitřní použití ve stavbách. Vytváří dokonale rovnou a pevnou plochu podlahy pod finální nášlapnou vrstvou nebo i samotné konečné řešení architektonické podlahy.

Výrok poroty: Možnost využití přímé dodávky a zpracování do požadované tloušťky zjednodušeným postupem, což zefektivnění pokládku velkých ploch v jedné pracovní směně.

 

Litý cementový potěr Cemflow, Českomoravský betonLitý cementový potěr Cemflow, Českomoravský beton

Více informací o soutěži najdete zde.

tisková zpráva, wd