Soutěže

Zlatou medaili na IBF dostaly čtyři exponáty

Zlatou medailí za nejlepší exponát na stavebním veletrhu v Brně byly oceněny čtyři výrobky: chytrá stěna pro energeticky úsporné stavění, spořivé světlo sTube, prefabrikované maltové desky pro zdění přesného zdiva na tenkou celoplošnou a soklové cihly Porotherm 38 TS Profi. Více informací najdete na webu BVV.

Chytrá stěna (výrobce a vystavovatel VUT v Brně)
Jedná se o sestavu tepelně akumulačních modulů určený pro stěny, stropy a podlahy všech typů budov, který dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém zajišťuje příznivé a zdravé vnitřní tepelné mikroklima v každém ročním období, zabraňuje přehřívání místností v letních měsících. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním. Výsledky experimentů ukazují, že při využití chytré stěny v porovnání s konvenčními technologiemi, uživatel ušetří 20–40 % provozních nákladů. Systém umožňuje suchou montáž díky modulovým prvkům (např. v dřevostavbách) a zároveň představuje finální povrchovou úpravu stěn, stropů i podlah. Součástí řešení systému je také uplatnění obnovitelných zdrojů energie.

sTube (výrobce a vystavovatel SNAGGI Lighting)
Světlo sTube dosahuje bezkonkurenčně nejnižších nákladů, všude tam, kde se často a dlouze svítí. Produkuje jemné světlo, nabízí vyšší kontrast a nižší únavu očí, s minimálním světelným slábnutím a podáním.

Maxit Mörtelpad (výrobce Franken Maxit GmbH & Co., vystavovatel Franken Maxit, s. r. o.)
Jde o prefabrikované maltové desky pro zdění přesného zdiva na tenkou celoplošnou spáru Maxit Mörtelpad. Po položení na vrstvu zdiva se maltové desky navlhčí a je možné podkládat další řadu zdiva. Jednoduché zpracování bez míchání malty a použití složitých přípravků.

Porotherm 38 TS Profi (výrobce a vystavovatel Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.)
Soklové cihly broušené Porotherm 38 TS Profi jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva tloušťky 380 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena. K usazení cihel do ideálně vodorovné polohy pro zdění dalších vrstev se používá speciální malta Porotherm Profi AM pro založení broušených cihel.

Na stavebních veletrzích v Brně vystavovalo 769 firem z 20 zemí. Nárůst počtu vystavovatelů je proti loňsku zhruba desetiprocentní. Firmy vystavovaly na téměř 20 000 metrech čtverečních výstavní plochy.

wd, zpráva ČTK