Soutěže

Žižkovská radnice se lidí ptá na novou podobu Tachovského náměstí

Žižkovská radnice plánuje proměnu Tachovského náměstí u ústí tunelu pod Vítkovem. Záměr schválila rada městské části. S rozhodováním o nové podobě náměstí mají pomoci obyvatelé, kteří se mohou vyjádřit k navrženým architektonickým studiím. K dispozici je online formulář a anketní lístky, řekl ČTK místostarosta Ondřej Rut (ŽnS).Obnovu náměstí řeší několik studií, mimo jiné z dílny ČVUT. Architekti navrhli různé možnosti – někde převládá zeleň a volný prostor pro setkávání lidí, jednomu z návrhu dominuje velký strom, jiný autor zase doprostřed náměstí umístil kavárnu. Všechny studie podle Ruta počítají se zasypáním bývalého podchodu pod železnicí, která kolem Vítkova dříve vedla. Oprava by měla začít do dvou let.

Obyvatelé městské části se mohou vyjádřit k tomu, jak se jim návrhy líbí. Radnice se jich zároveň ptá, co se jim na stávající podobě náměstí líbí a co nikoli, co postrádají a co nového by mělo v místě vzniknout. Debata se vede i kolem toho, zda mají být zachovány veřejné záchodky.

Doplněno Stavbaweb:
Anketa probíhá po dobu výstavy od dubna do 20. 5. 2014. Anketu můžete zodpovědět elektronicky online ZDE, nebo vyplnit anketní lístky a odevzdat je v budově radnice Prahy 3 (Havlíčkovo nám. 9) nebo přímo na Tachovském náměstí buď v restauraci U slovanské lípy, nebo v Bajkazylu.

Studie
Tři práce jsou od architektů, které MČ Praha 3 oslovila s žádostí, aby vypracovali ideové studie, jak s co nejmenšími náklady a co nejšetrněji vrátit tomuto místu charakter náměstí. Další projekt nechal zpracovat nájemce objektu bývalých veřejných záchodů, který by jej chtěl využívat jako kavárnu. Tyto čtyři studie (A, B, C a D) doplňují práce tři studentů Fakulty architektury ČVUT z ateliéru arch. Vladimíra Sitty (E, F a G).

A   Studie arch. Mikuláše Vavřína
B   Studie arch. studia ov-a
C   Studie arch. Juráše Lasovského
D   Studie arch. Tomáše Boreckého
E   Studie studentů FA ČVUT Orientační bod Žižkova
F   Studie studentů FA ČVUT Žižkovská pavlač
G   Studie studentů FA ČVUT Náměstí v pohybu

Dotazníkové šetření k revitalizaci Tachovského náměstí

Současnou podobu náměstí si můžete virtuálně prohlédnout ZDE.

převzato z www.stavbaweb.cz