Soutěže

Zimní stadion v Chomutově získal Steel Design Awards

Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) vybírá každé dva roky významné stavby z oblasti ocelových konstrukcí v rámci jednotlivých členských zemí v soutěži Steel Design Awards. V letošním roce ocenila mezinárodní porota mezi čtrnácti vítěznými stavbami i jednu z České republiky – zimní stadion v Chomutově.
Stavbu do soutěže nominovala Česká asociace ocelových konstrukcí. Investorem byl Magistrát města Chomutov, autory návrhu jsou architekti Jindřich Smetana a Jan Burgemeister a generálním projektantem Excon. Ocelovou konstrukci vyrobily společnosti Excon a Metrostav – divize 7.
Slavnostní ceremoniál, který je považován za největší událost v oboru ocelových konstrukcí v roce 2011, proběhl 22. září v německé Postupimi a zúčastnilo se ho všech 14 oceněných delegací z jednotlivých zemí. Ocenění pro stavbu zimního stadionu v Chomutově převzal Ing. Antonín Pačes, prezident České asociace ocelových konstrukcí.
Projekt se objevil ve společnosti takových staveb jako Aviva Stadion v irském Dublinu, největší komerční centrum na Pyrenejském poloostrově Dolce Vita Tejo v portugalské Amadoře, nová závodní dráha se zázemím pro formuli 1 v Abu Dhabi, administrativní budovy Les Rives de Clausen v Luxemburgu a The Crystal v Kodani, centrum Basalte v pařížské čtvrti La Défense nebo nové letištní terminály v tureckém Istanbulu, maďarské Budapešti a rumunské Bukurešti.
Oceněno bylo hlavně zajímavé řešení zastřešení chomutovského stadionu. Konstrukční systém střechy byl zvolen oblého tvaru se dvěma křivostmi, zavěšené na předpjatých táhlech na oblouk v podélné ose stadionu. Oblouk je tvořen rourou o průměru 1000 mm s rozpětím 120 m a vzepětím 28 m. Přestože je hala objemově úsporná, střední světlá výška je vyšší než u klasické konstrukce, což vytváří prostor pro alternativní využití arény. Navržené řešení je navíc úsporné z hlediska pořizovacích nákladů a s ohledem na minimalizaci vytápěného prostoru i fasádních ploch a podstatně tak přispívá ke sníženek provozních nákladů.
Hlavním posláním soutěže je zviditelnění a celková propagace staveb z oceli a oceněné projekty jsou posuzovány dle jejich přínosu pro obor ocelových konstrukcí, tedy nezávisle na jejich velikosti, původu, množství použité oceli či jiných podobných kritériích. V předchozích ročnících soutěže bylo již oceněno několik českých staveb, například stanice metra Střížkov v Praze, Sazka Aréna v Praze, Mariánský most v Ústí nad Labem, lávka pro pěší přes dálnici D8 s názvem Kočičí oči nebo budova Jihomoravské plynárenské v Brně.
tisková zpráva České asociace ocelových konstrukcí