Soutěže, Střechy

Zelená střecha roku 2023

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy.

Stejně jako v minulém roce i letos může veřejnost hlasovat. Všechna přihlášená díla jsou uveřejněna v oddíle Soutěžní díla a veřejnost má možnost si v termínu od 1. června do 31. srpna 2023 vybrat svého favorita. Z jedné IP adresy je možné hlasovat vždy 1x za týden. Hlasující může dát svůj hlas i více zeleným střechám a přidělit dle svého uvážení jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Pořadí, v jakém se zobrazují díla na stránce se neustále mění, aby nebyla žádná střecha v průběhu hlasování zvýhodněna.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září v Ostravě v rámci mezinárodní konference.

Termíny
Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2023.
Hlasování veřejnosti bude zahájeno 1. června 2023.
Přihlášená díla zhodnotí odborná porota v průběhu června 2023 (termín bude upřesněn).

PŘIHLÁŠKA
SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Více na stránkách soutěže: www.zelenestrechy.info/soutez-zelena-strecha-roku

podle podkladů pořadatele