Soutěže

Zadáním 25. ročníku studentské architektonické soutěže Xella je navrhnout prezidentskou rezidenci

Jubilejní 25. ročník studentské architektonické soutěže Xella má velmi atraktivní zadání: zpracovat architektonicko-urbanistickou studii prezidentské rezidence pod bratislavským Slavínem. Záštitu nad soutěží převzala sama prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.

V pořádání soutěže se střídají Česká a Slovenská republika a v porotě tradičně zasedají respektovaní architekti z obou zemí. Jubilejní ročník připadl Slovensku a tvůrci zadání vzali v potaz dlouhodobě diskutované téma chybějícího reprezentativního sídla slovenské hlavy státu.

Studenti se budou muset vypořádat s nároky, které takto prestižní objekt přináší, ať už na reprezentaci, nebo na zajištění bezpečnosti. Projekty by měly nabídnout varianty prostorových řešení na vybraném pozemku pod bratislavským Slavínem v souladu s moderními trendy podobného typu objektů využívaných pro diplomacii a nejvyššího představitele státu.

„Letošní přitažlivé téma soutěže bude studentům klást otázky vyvolávající úvahy o souvislostech prezidentské rezidence, její lokalizace a polohy daného pozemku,“ konstatuje doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., z Fakulty architektury STU v Bratislavě, která je odborným garantem soutěže. „Pozemek ve správě Kanceláře prezidenta SR je situovaný na jednom z nejvyšších a dominantních bodů nad centrem Bratislavy, což lze vnímat i z historického hlediska jako vhodné pro vybudování sídla hlavy státu. Prezidentská rezidence by měla být během funkčního období domovem a zároveň reprezentačním místem během formálních oficiálních pracovních setkání,“ dodává.

Mezi hlavní kritéria, která bude posuzovat odborná porota, budou patřit kreativita ideového řešení, umístění objektu na pozemku v kontextu celého specifického území, respektování funkční náplně rezidence, architektonické řešení rezidence nebo grafická srozumitelnost návrhu. Zadání bude studentům k dispozici 1. 10. 2019 na webu www.xella.cz, termín odevzdání návrhu bude na konci února 2020, honocení poroty proběhne v polovině března 2020.

Cílem soutěže určené pro studenty oborů architektura a pozemní stavitelství na slovenských a českých vysokých technických a uměleckých školách je podpořit tvůrčí invenci studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace ideí a myšlenek a získat i praktické zkušenosti s tvorbou projektů. „Originální architektonická témata a kvalita soutěžních návrhů bezpochyby přispěly k tomu, že se na hodnocení studentských prací podílí takový počet předních osobností slovenské a české architektury. Jejich renomé přispívá k šíření pozitivního ohlasu soutěže mezi studenty a každoročně láká desítky nadějných architektů. Jak sledujeme osudy účastníků minulých ročníků, můžeme s hrdostí konstatovat, že pro mnohé z nich se soutěž stala úspěšným odrazovým můstkem do profesionálního světa architektury,“ říká Ing. Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella, která je vyhlašovatelem soutěže.

Soutěž je ideová, studentská a neplynou z ní žádné závazky pro zúčastněné strany. Výsledkem jsou desítky architektonických studií, které už ve řadě případů posloužily jako určitý průzkum lokality nebo konkrétního objektu, případně jako ideové řešení, například před vypsáním řádné architektonické soutěže.

tisková zpráva, mi

Anotace zadání je zde.

Ľubica Selcová, odborný garant soutěže, Zuzana Čaputová, prezidentka SR, a Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella