Soutěže

Začalo hlasování veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku

Do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již pošesté vyhlásil Svaz zakládání a údržby zeleně, se přihlásilo dvanáct objektů se zelenými střechami. Soutěžící díla je možné si prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz a svým hlasem některý z projektů podpořit.

Přihlášené zelené střechy bude hodnotit šestičlenná odborná porota ve dnech 28.–29. května 2019. Navštíví šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech. V kategorii veřejná zelená střecha jsou přihlášeny administrativní budovy v Praze a Brně, nemocniční pavilon a parkoviště v Plzni i vstupní objekt a pavilon olomoucké zoologické zahrady. V kategorii soukromá zelená střecha bude porota hodnotit kromě klasických střech i dvě obytné terasy. Hodnotící kritéria jsou: koncepce řešení včetně architektonické kvality, kvalita technického řešení střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást sídelní zeleně.

tisková zpráva