Soutěže

Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2017

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně oznámila výsledky 4. ročníku soutěže Zelená střecha roku 2017.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.
Členy poroty byli Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, Ing. Petr Halama, krajinářský architekt a člen rady sekce Zelené střechy SZÚZ, Zbyněk Ptáček, odborný poradce pro zelené střechy BB COM, a Karel Bulín, technický poradce Dörken, s. r. o.

Kategorie Veřejná zelená střecha
● 1. místo: Intenzivní zelená střecha na objektu firmy ESSENS v Brně-Líšni
Autorka projektu: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas – Květ
Investor: Essens Networking, s.r.o.
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlahy
Realizace: jaro 2016
Plocha: 297 m²

1. místo: Intenzivní zelená střecha na objektu firmy ESSENS v Brně-Líšni

● 2. místo: Zelené střechy Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni
Investor: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i.
Projekt: Ing. Věra Vokálová (vegetace), A1, spol. s r. o. (stavební část)
Zhotovitel: Ing. Marek Valenta (2.–4. etapa)
Další zhotovitelé: UCHYTIL, s. r. o. (1. etapa)
Realizace: 2008–2014
Plocha: 650 m²

2. místo: Zelené střechy Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni

● 3. místo: Střešní zahrada administrativní budovy Trinity, Brno
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc, s. r. o.
Projekt: Ing. Radek Pavlačka – ZAHRADA Olomouc, s. r. o.
Investor: Vodička, a. s.
Realizace: 2012
Plocha: 271 m²

3. místo: Střešní zahrada administrativní budovy Trinity, Brno

● 3. místo: Zelená střecha podzemního parkoviště – Campus Science Park-Building C v Brně
Investor: White Star Real Estate, s. r. o.
Zhotovitel: Gabriel, s. r. o
Další zhotovitelé: Hinton, a. s. (generální dodavatel stavby), Stavmat obchodně stavební společnost, s. r. o. (subdodavatel dlažeb)
Projekt: A PLUS, a. s., ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou
Realizace: 4–6/2016
Plocha 1200 m²

3. místo: Zelená střecha podzemního parkoviště – Campus Science Park-Building C v Brně

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
● 1. místo: Zelená střecha rodinného domu na Růmech ve Zlíně
Zhotovitel: Zahradní architektura Kurz, s. r. o.
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová
Další zhotovitelé: ACRIS zahrady, s. r. o. (závlahy)

1. místo: Zelená střecha rodinného domu na Růmech ve Zlíně

● 2. místo: Extenzivní zelená střecha v Hostěnicích
Zhotovitel: GreenVille service, s. r. o.
Projekt: TRIGNIS, spol. s r. o. – Ing. arch. Roman Pelar

2. místo: Extenzivní zelená střecha v Hostěnicích

● 2. místo: Multifunkční sklad se zastřešenou pergolou, Bášť
Zhotovitel: ACRE, spol. s r. o.
Další zhotovitelé: kolektiv účastníků školení Zahradnická perspektiva
Autor projektu: Josef Vokál

2. místo: Multifunkční sklad se zastřešenou pergolou, Bášť

● Čestné uznání za inovativní řešení: Mokřadní zelená střecha s kořenovou čistírnou
Zhotovitel: Kořenovky.cz, Filipendula, s. r. o.
Projekt: Kořenovky.cz, Filipendula, s. r. o.
Investor: Ing. Michal Šperling

Čestné uznání za inovativní řešení: Mokřadní zelená střecha s kořenovou čistírnou

Podrobné informace o jednotlivých projektech najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele