Soutěže

Výsledky soutěže POROTHERM DŮM 2010

Letos se uskutečnil už 12. ročník soutěže o nejlepší projekty i realizované stavby z cihlového systému Porotherm společnosti Wienergerger cihlářský průmysl POROTHERM DŮM 2010. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni 22. září 2010 v Divadle Bez zábradlí.
Do 12. ročníku architektonické soutěže, tentokrát na téma „Cihlový dům do 2,5 miliónu“, bylo přihlášeno 56 architektonických návrhů. 6. ročníku přehlídkové soutěže „Nejlepší realizované stavby“ se zúčastnilo 47 staveb.
Odbornou porotu vedla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.; členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA; Ing. arch. Jan Kozel, Ing. arch. Alexandr Kroha, Ing. Petr Veleba, členy-náhradníky doc. Ing. František Kulhánek, CSc., a Ing. Tomáš Chromý.
Záštitu nad soutěží převzali ministr pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery vydavatelství Business Media CZ a JAGA MEDIA.
 
CIHLOVÝ DŮM DO 2,5 MILIÓNU
 
Hlavní cena Porotherm dům 2010
O Hlavní cenu Porotherm dům 2010 ve výši 100 000 Kč podělily rovným dílem, bez rozlišení pořadí, soutěžní návrh Ing. arch. Jana Hořejšího a Bc. Víta Podráského z Prahy (obr. 1) a soutěžní návrh Veroniky Dobešové z Otrokovic a Gabriely Blažkové z Uherského hradiště (obr. 2).
Návrh Ing. arch. Jana Hořejšího a Bc. Víta Podráského má dobrou, logicky uspořádanou dispozici s vysokými prostory v podkroví pod šikmou střechou, které lze nápaditě využít při prostorovém řešení místností. Jde o jednoduchou, přívětivou architekturu, která ve své kompozici příjemně zahrnuje i přístřešek pro automobil.
Návrh Veroniky Dobešové a Gabriely Blažkové přináší dispozici rodinného domu s dobrým nápadem, byť jediné hygienické jádro pro celý dům je situováno v hloubi domu, mezi obývacím pokojem a ložnicemi. Architektonické řešení počítá s jednoduchou hmotou, na níž je kombinována omítka a dřevo. Celek přívětivě završuje zelená střecha.
 
Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj (50 000 Kč)

Ing. arch. Blanka Navrátilová z Lysé nad Labem

(obr. 3).

Její návrh má úspornou, jednoduchou dispozici pouze s jedním hygienickým vybavením pro celý dům, navrženou pro rodinu, v níž je člověk upoutaný na vozíček. Architektonické řešení je elegantní a respektuje zcela potřeby obyvatel, pro které je dům navrhován.
 
Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení (50 000 Kč)
• Ing. arch. Michal Grošup z Prahy (obr. 4).
Velmi dobrou dispozicí rodinného domu charakterizuje výrazné dělení a dobré všeobecné vybavení (byť absentují prostory pro technické zázemí). Dům má jednoduché, přívětivé architektonické řešení s příjemnou kombinací omítek a dřeva.
 
Zvláštní cena vydavatelství Business Media CZ (30 000 Kč)
• Ing. arch. Petr Jureček z Kyjova (obr. 5).
Dům krychlového objemu nabízí dobrou dispozici s minimalizovanými úložnými prostory. Vnější vzhled je založen na velmi dobré kompozici jednotlivých fasád. Porota ocenila i zajímavě sestavený návrh různého možného řešení stěn v jakoby kontejnerovém skládání.
 
NEJLEPŠÍ REALIZOVANÉ STAVBY
 
Hlavní cena STAVBA POROTHERM 2010 (100 000 Kč)
• Nové centrum obce Dolní Břežany, autoři doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., a doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Architektonická kancelář AACservis, s. r. o. (obr. 6)
Soubor řadových a bodových bytových domů s obchody a provozovnami služeb v přízemí, vytváří nové městské centrum Dolních Břežan s velmi živým a přitom laskavým výrazem. Obytné domy mají přehledné dispozice, fasády domů jsou provedeny v kombinaci režného a omítaného zdiva.
 
Zvláštní cena vydavatelství JAGA Media (30 000) Kč
• Rodinný dům ve Zlíně, autor Ing. arch. Pavel Míček (obr. 7).
Stavba je citlivě osazena do svahu a je skvělým příkladem soudobě interpretované funkcionalistické tradice. Prostupující se objemy utvářejí hmotu elegantní, kompozičně velmi dobře vyváženou. Přehledná, logická a velkoryse utvářená dispozice dbá na maximální propojení se zahradou jak přes terasu, tak výrazně vysunutým širokým „arkýřem“.
 
Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger (10 000 Kč)
• Bytový dům ve Zlíně, Partyzánská, autor Ing. arch. Pavel Míček (obr. 8).
Dům má charakter vilové stavby osazené do svahu. Jeho objem je velmi kompaktní, do stran expandují přísné objemy rámů teras a lodžií. V souladu s funkcionalistickými inspiracemi dům v posledním podlaží ustupuje za terasu a nabízí zde velkorysý obytný prostor. Pohodlné dispozice různých velikostí s důrazem na propojení exteriéru a interiéru mají i byty v nižších podlažích.
 
Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger (10 000 Kč)
• Rodinný dům ve Velké Dobré, autor Ing. arch. Jan Mareš (obr. 9).
Dům má jednoduchou, dostatečně sevřenou kompozici, v níž se k pevnému kubusu z režného zdiva přimyká nižší a užší dřevěná část s maximálním prosklením, jež tak nabývá až charakteru přátelské verandy. Dispozice domu je přehledná, pečlivě symetrická. V přízemí s obytným prostorem, jemuž dominuje hala přes dvě podlaží, v patře s téměř ukázkovým vybavením, kde kolem haly s knihovnou jsou rozloženy dvě ložnice, dvě koupelny a dvě pracovny.
 
Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger (10 000 Kč)
• Centrum sportu a zdraví Olomouc, autoři Ing. arch. Alice Michálková a Ing. arch. Pavel Pospíšil, Studio PRAK s. r. o. (obr. 10).
Jde o velmi rozlehlý soubor staveb na místě bývalého spartakiádního stadionu. Vedle sportovišť, krytých i exteriérových, je jeho součástí kongresové centrum a hotel soudobého výrazu, vyjadřujícího potřebnou pohodlnost. Železobetonový skelet má cihelné vyzdívané stěny, na fasádě jsou použity velkoformátové kompozitní desky Perklex s dřevěnou dýhou, hliníkové rámy oken a hliníkové obložení stěn.
 
Zvláštní ocenění generálního ředitele společnosti Wienerberger udělené mimo soutěž (10 000 Kč)
• Bytový soubor Rezidence Dalejské výhledy v Praze-Stodůlkách, realizátor EKOSPOL, a. s. (obr. 11).
Ocenil zejména úroveň technického řešení, vazby na infrastrukturu lokality, užitnou hodnotu domů souboru a mj. i ceny bytů, akceptující aktuální poptávku.
 
Cílem soutěže POROTHERM DŮM je snaha společnost Wienerberger trvale podněcovat tvorbu inspirativních projekčních návrhů pro kvalitní bydlení a zároveň prezentovat invenční využití možnosti cihlového systému POROTHERM. Především jeho energetickou úspornost, technickou a materiálovou kvalitu a cenovou výhodnost jak z hlediska výstavby, tak i následného užívání, provozu a údržby. Architektonické návrhy i stavby, které byly oceněny, jsou nesporně dokladem možností a především předností, které kompletní cihlový systém POROTHERM pro moderní architekturu a kvalitní stavby poskytuje.
wd s použitím podkladů společnosti WCP