Soutěže

Výsledky soutěže Dům roku 2015

Začátkem roku 2015 se uskutečnil již 20. ročník čtenářské soutěže o titul Dům roku, kterou každoročně vyhlašuje časopis Můj dům, vycházející ve vydavatelství Business Media CZ. Čtenáři hlasují prostřednictvím SMS a webových stránek www.mujdum.cz. Kromě čtenářů vybírá nejlepší dům také odborná porota.

Čtenáři vybírají z novostaveb, které byly uveřejněny v časopise Můj dům v uplynulém roce, a to v těchto kategoriích: individuální domy (postavené podle individuálního návrhu architekta, v letošním roce soutěžilo 43 domů), typové domy (realizované podle typového projektu, 16 soutěžících). Další kategorii tvoří katalogové projekty rodinných domů, které jsou rozděleny do čtyř podkategorií: domy zděné, domy s masivní konstrukcí, dřevostavby a návrhy projekčních kanceláří; celkem bylo nominováno 131 projektů. Dohromady se tedy o přízeň čtenářů ucházelo 190 staveb.
Titul Dům roku získává dům, který obdrží absolutně nejvyšší počet čtenářských hlasů zaslaných jak přes SMS, tak přes internet.
Kromě čtenářské ankety proběhlo i hodnocení odborné poroty. Ta letos zasedala ve složení: Tomáš Tkačík, generální ředitel vydavatelství Business Media CZ, Markéta Klocová, šéfredaktorka časopisů Můj dům, Rodinný dům, Moderní byt a Bydlení, Jitka Pálková a Petr Saulich, editoři časopisu Můj dům a Rodinný dům, architekti Martin Sladký, Aleš Gadlina a Martin Habina (předseda poroty).
Z historie výsledků soutěže vyplývá, že zatímco odborná porota obvykle oceňuje stavby výjimečné, odvážné a vybočující z řady, čtenáři většinou preferují domy, jejichž pořízení by reálně zvažovali a na které by skutečně mohli dosáhnout. V letošním roce ocenili zejména jednoduché, čisté linie a geometrické tvary a ploché či pultové střechy – takové domy vyhrály v kategorii individuálních staveb jak u odborné poroty, tak u čtenářů, a podobné domy vybrali čtenáři i z celkové nabídky katalogových domů. Není bez zajímavosti, že přesně takový byl i loňský vítěz ankety z řad typových domů (dům Lime), který tentokrát opět bodoval mezi katalogovými domy. Podobnému trendu ostatně odpovídá i aktuální vítěz dům Classic II, který vzešel z řad realizovaných typových domů.

VÝSLEDKY
Dům roku 2015
– dům CLASSIC II – dodavatel Canaba, a. s. (obr. 1)

Obr. 1: Dům roku 2015 – dům CLASSIC II – dodavatel Canaba, a. s.

HLASOVÁNÍ ODBORNÉ POROTY
Realizované typové domy
● 1. místo – dům Okal Exklusive; Projekční skupina společnosti OKAL rodinné domy (obr. 2)
● 2. místo – srubový dům; Kontio LogHouses – Finutea, s. r. o.
● 3. místo – dům Perseus; Atrium, s. r. o.

Individuální domy
● 1. místo – Vladimír Hipper (obr. 3)
● 2. místo – Jiří Vokřál a Hana Janoušová Horáková
● 3. místo – Jan Šesták, Marek Deyl a Filip Tomášek

Zvláštní cena odborné poroty
„Za atmosféru stavby a její sepětí s krásnou přírodou“ porota ocenila dům, který navrhl Pavel Horák (obr. 4).

Obr. 2: Dům Okal Exklusive; Projekční skupina společnosti OKAL rodinné domyObr. 3: Rodinný dům, návrh Vladimír HipperObr. 4: RD, návrh Pavel HorákObr. 5: RD, návrh Jaroslav Kačer, dodavatel DSK Praha, s. r. o.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 
Realizované typové domy
● 1. místo – dům Classic II; CANABA, a. s.
● 2. místo – dům Doubravka; Thermo Plus – projektový ateliér
● 3. místo – dům Akát; G SERVIS CZ, s. r. o.

Individuální domy
● 1. místo – návrh Jaroslav Kačer, dodavatel DSK Praha, s. r. o. (obr. 5)
● 2. místo – Jiří Padevět
● 3. místo – dům z programu Porotherm Dům Wienerberger, autor Pavel Míček

Katalogové domy
● 1. místo – typový dům Lime; Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim (obr. 6)
● 2. místo – dům Inspirace 03; Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.
● 3. místo – Lukáš 14; Ekonomické stavby, a. s.

HLASOVÁNÍ NA WWW.MUJDUM.CZ
Katalogové domy – zděné
● 1. místo – dům Triumf; Heluz cihlářský průmysl, v. o. s. (obr. 7)
● 2. místo – dům Katka 33; Ekonomické stavby, a. s.
● 3. místo – Porotherm dům Harmony, Wienerberger, a. s.
 
Katalogové domy – masivní konstrukce
● 1. místo – dům Lime, Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim
● 2. místo – projekt domu Classic II; Canaba, a. s.
● 3. místo – projekt domu Precis Pavelka

Katalogové domy – dřevostavby
● 1. místo – Okal Exklusive FM 104-158 B; DFH Haus CZ, s. r. o.
● 2. místo – dům Jubileum Profi 82; Atrium, s. r. o.
● 3. místo – dům Inspirace 03, Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.

Katalogové domy – projekční kanceláře
● 1. místo – dům Vojta; Thermo Plus – projektový ateliér, s. r. o. (obr. 8)
● 2. místo – projekt domu Villa B75; VILLA projektový ateliér, s. r. o.
● 3. místo – projekt domu Pozitiv; G SERVIS CZ, s. r. o.

Všechny oceněné domy si můžete prohlédnout zde.
tisková zpráva

Obr. 6: Typový dům Lime; Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim Obr. 7: Dům Triumf; Heluz cihlářský průmysl, v. o. s. Obr. 8: Dům Vojta; Thermo Plus – projektový ateliér, s. r. o.