Soutěže

Výsledky 3. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti HELIKA

Architektonická a projekční kancelář HELIKA, a. s., uspořádala již 3. ročník studentské architektonické soutěže. Letošní ročník byl zaměřen na zpracování urbanisticko-architektonického návrhu letní scény areálu bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech s cílem vytvořit z této kulturní památky polyfunkční kulturní instituci.
Zleva: akad. arch. Vladimír Kružík – člen poroty; 1. místo Martin Špičák, Kateřina Frejlachová; 2. místo Alžběta Brůhová; 3. místo Hana Stloukalová, Karolína MikitováDo letošního ročníku bylo přihlášeno 18 návrhů studentů. Hodnotili je doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., (předseda poroty), Ing. arch. Libor Sommer a akad. arch. Vladimír Kružík.
Cílem soutěže bylo vytvořit polyfunkční kulturní instituci, která bude sloužit nejen jako památkový objekt přístupný veřejnosti, ale i jako vzdělávací centrum pro pořádání kulturních akcí s řadou doplňkových služeb. Studenti měli navrhnout scénu pro 400 diváků s minimálním zázemím potřebným pro diváky a účinkující, ale s co nejširším využitím, např. pro divadlo, balet, koncert nebo kino.
1. místem byli oceněni Kateřina Frejlachova a Martin Špičák z pražské Fakulty architektury ČVUT, 2. místo obsadila Alžběta Brůhová z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a 3. místo získaly studentky Vysokého učení technického v Brně Karolína Mikitová a Hana Stloukalová.
Oceněné návrhy byly finančně ohodnoceny: 1. místo 35 000 Kč, 2. místo 25 000 Kč a 3. místo 15 000 Kč.
tisková zpráva
 
1. místo2. místo3. místo