Soutěže

Voda 2008

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK
ČR) a společnost VOD-KA, a. s., vyhlašují při
příležitosti konání 14. mezinárodní vodohospodářské výstavy
VODOVODY–KANALIZACE 2008, pátý ročník fotosoutěže
VODA 2008. Tématem letošního ročníku jsou
vodojemy.

Soutěž je určena pro digitální (případně digitalizované)
barevné i černobílé fotografie, jejichž ústředním tématem je
vodojem.
Své fotografie můžete zaslat elektronickou poštou na adresu:
vodka@vodka.cz. Jako předmět uveďte „VODA
2008 a své příjmení“.
Fotografie lze zaslat rovněž na CD
poštou na adresu: VOD-KA, a. s., Lodní náměstí 7, 412 01
Litoměřice.
Do soutěže je možné přihlásit pouze autorské snímky. U
fotografií uveďte v přiloženém souboru své jméno, datum narození,
adresu, název snímku a místo jeho vzniku.
Technická specifikace:
Fotografie musí být ve formátu JPEG, s minimálním rozlišením
1600×1200 pixelů, maximální velikost jednoho fotosouboru 1,5
MB.
Zaslané fotografie budou uveřejněny v internetové galerii na
stránkách www.vodka.cz a
www.sovak.cz.
Vyhodnocení soutěže:
O vítězných snímcích bude rozhodovat odborná porota. Vybrané
fotografie budou vystaveny v rámci doprovodného programu výstavy
VODOVODY–KANALIZACE 2008, která se koná ve dnech
20.–22. 5. na výstavišti v
Brně.
Ceny: Vítězové obdrží poukázky na
fotografické potřeby:
1. místo: 10 000 Kč, 2.
místo:
7500 Kč, 3. místo: 5000 Kč.
Dále bude uděleno pět čestných uznání spojených s odměnou 1000
Kč.
Uzávěrka fotosoutěže je 5. května 2008.
Zadavatelé si vyhrazují právo k bezplatnému uveřejnění
vybraných fotografií.
Kontaktní adresa: Organizační informace na
tel. 416 734 980 nebo 602 335 898 – Mgr. Beránková nebo na
e-mailové adrese vodka@vodka.cz.