Soutěže

VELUX stále podporuje budoucí architekty

VELUX Česká republika, s. r. o., dodavatel střešních oken, rolet a žaluzií, vyhlašuje již sedmý ročník úspěšné soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních, tentokrát s novým názvem – Život pod střechou.
Kromě změny názvu soutěže, v předchozích ročnících známé jako Rodinný dům s obytným podkrovím, dochází i ke změnám podmínek soutěže.
„Velmi nás těší stálý zájem studentů o účast v naší soutěži a současně vnímáme obrovský posun v kvalitě návrhů, které studenti do soutěže v průběhu let přihlásili. Studenti v posledních letech přihlašují nejen technicky správné řešení obytných prostor, ale daleko více se zaměřují na architektonicky zajímavé a současné koncepty staveb. Proto jsme přistoupili ke změnám podmínek soutěže. Ty nyní umožní studentům svobodnější přístup k návrhu obytného prostoru pod střechou, který se vyznačuje nejen estetickou kvalitou, ale i kvalitním vnitřním prostředím s hlavním důrazem na promyšlený koncept denního osvětlení místností,“ řekla Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika.
Cílem soutěže je podpořit kreativní práci mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim další vzdělávání. Účastníci soutěže budou mít také možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti, a to i s odborníky, kteří zasednou v porotě.
Nově mohou do soutěže studenti přihlašovat projekty jakýchkoli staveb – nemusí se jednat jen o rodinné domy, ale i o bytové či jiné stavby, kde denní světlo a čerstvý vzduch přicházejí do objektu šikmou či plochou střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Studenti tak do svých návrhů mohou zakomponovat nejen střešní okna VELUX určená do šikmých střech, ale nově i střešní okna VELUX do střech plochých. Dle podmínek soutěže mají studenti také za úkol prokázat rovnoměrnost a správnou hladinu denního osvětlení místností v prostoru pod střechou zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX. Současně by přihlášené projekty měly zahrnovat energeticky efektivní řešení, která zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.
Do sedmého ročníku soutěže se studenti mohou registrovat od 3. listopadu 2010 do 15. ledna 2011, a to prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách společnosti VELUX. Uzávěrka pro odevzdání digitálně zpracovaných soutěžních návrhů je 10. května 2011.
Odborná porota bude posuzovat přihlášené projekty podle celkového architektonického a technického řešení objektu, technicky správného návrhu střešních oken a podle respektování zásad stavební fyziky. V prvním kole soutěže bude porotou složenou ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybráno a oceněno šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola.
Ve druhém, celostátním kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Společně pak vyhodnotí návrhy a určí tři absolutní vítěze, kteří si rozdělí finanční odměny v celkové hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění.
 
Slavnostní vyhlášení vítězů sedmého ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu 2011 za účasti poroty, vítězů a jejich profesorů či spolužáků.
tisková zpráva