Soutěže

V prvním kole soutěže společnosti Wienerberger o nejlepší středoškolský projekt se hodnotilo 121 prací

Třetí ročník soutěže o nejlepší projekt, kterou vyhlašuje firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., pro studenty středních odborných škol, se setkal s velkým zájmem ze strany studentů i odborných pedagogů, kteří studenty vedli. Celkem se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 121 studentů 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky, což je zatím nejvíce v historii soutěže.
Soutěž je stejně jako v předchozích letech rozdělena do dvou kategorií – projekt rodinného domu pro studenty 3. ročníků a projekt občanské stavby pro studenty 4. ročníků. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 82 třeťáků a 39 čtvrťáků ze 17 středních průmyslových škol stavebních.
Ve školním kole studentské práce hodnotili techničtí poradci firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., společně s řediteli, případně zástupci škol a odbornými pedagogy. V každé kategorii se určilo pořadí studentů na prvních třech místech. Vybraní studenti byli, stejně jako jejich odborní pedagogové a škola, oceněni finanční odměnou. Studenti navíc obdrželi čestná uznání dokládající jejich úspěch ve školním kole soutěže.
Ve druhém, celostátním kole soutěže, které proběhne v srpnu, již budou hodnoceny jen studentské práce vybrané a oceněné v prvním kole soutěže. Tři vítězné projekty za každou kategorii vybere odborná porota složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., (katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha), Ing. Ivo Petráška (Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.), Ing. Petra Veleby (Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.) a zástupců mediálních partnerů soutěže. Stejně jako v prvním kole soutěže se studenti na prvních třech místech v každé kategorii a jejich školy mohou těšit na finanční odměnu. Navíc studenti obdrží čestná uznání a diplomy za umístění v celostátním kole a vítězné školy dostanou 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze-Letňanech. Výsledky celostátního kola budou zveřejněny na začátku nového školního roku 2012–2013.
Více informací o soutěži naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
tisková zpráva