Soutěže

Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2018 je 1. června

Už 26. ročník soutěže Stavba roku uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018. Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo uživatel. Současně je možné přihlásit svá díla i do soutěží Zahraniční stavba roku 2018 a Urbanistický projekt roku 2018.

Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, ´ministerstev dopravy, kultury, životního prostředí, pro místní rozvoj, primátorky hlavního města Prahy, rektora ČVUT, státních fondů rozvoje bydlení, životního prostředí a dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury, organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.

Všechny stavby jsou posuzovány z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů. Připravuje se vypsání Zvláštních cen spojených s výzvami pro různé parametry stavby, které ohodnotí nejen odborná porota, ale i Sbor expertů.

Přihlaste své dílo do 1. června, abyste se i vy mohli představit laické i odborné veřejnosti nejen v České republice! Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla. Postaveny musí být na území ČR, ale i v zahraničí při splnění soutěžních podmínek. Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018. V případě realizace mimo naše území, musí být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.

Všechny přihlášené stavby budou představeny v tištěném katalogu Stavba roku, který si přečtou manažeři developerských a stavebních společností, významní investoři, přední projektanti, inženýři i zástupci ministerstev, vysocí státní činitelé, úřady měst a obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej využívá jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Více informací i přihlašovací formuláře do všech soutěží najdete zde.

Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2018 je 1. června

Kontaktní osoba pro dotazy o soutěži:
Mgr. Klára Zubíková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1
E-mail: zubikova@abf-nadace.cz
Tel.: +420 224 225 001

Klára Zubíková