Soutěže

Termín uzávěrky architektonické soutěže POROTHERM DŮM 2012–2013 je na dohled!

Už v pondělí 10. prosince v 15 hodin se uzavírá příjem přihlášek do soutěže společnosti Wienerberger cihlářský průmysl POROTHERM DŮM 2012–2013, letos na téma: Viladům v intravilánu obce. Předmětem soutěže jsou architektonické studie viladomů na vymezeném pozemku, tvořícím součást zastavěného území obce.
Účelem a posláním soutěže je současný pohled na tradiční formu městského bydlení. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a lze je získat v sekretariátu soutěže, tel.: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; a také na www.komunikace-profit.cz nebo u vyhlašovatele na www.porotherm.cz.
Dokumentaci soutěžních studií je možné doručit osobně, kurýrem nebo poštou v neporušeném, neprůhledném a zalepeném obalu (bez označení a identifikace odevzdávajícího) do sekretariátu soutěže na adrese:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10 (budova A, 3. patro, kancelář č. 311) v pracovní dny do 10. prosince 2012, v době od 9.00 do 15.00 hod., po dohodě i v jinou dobu před závazným termínem odevzdání.
Při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka, tj. nejpozději 10. prosince 2012.
Václav Chaloupecký,
sekretář soutěže