Soutěže

SZÚ vybral podniky podporující zdraví

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví organizuje Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ) pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Soutěží se ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky. Získaný titul je udělován na dobu 3 let.
Právo i nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly i společnosti, které jej obdržely už v roce 2005 (1. ročník soutěže) a úspěšně ho obhájily v roce 2008. Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.
Z oboru stavebnictví byly oceněny:
– AGC Flat Glass Czech, a. s., člen skupiny AGC, (obhajoba titulu z let 2005 a 2008) jako Podnik podporující zdraví 3. stupně – 1. místo;
– Eurovia Kamenolomy, a. s., (obhajoba titulu z let 2005 a 2008) jako Podnik podporující zdraví 2. stupně – 2. místo;
 
Zároveň byl 18. 10. 2011 vyhlášen hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D., osmý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2012. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2012. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici zde.
wd