Soutěže

Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže

Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže na Fakultě architektury ČVUT v Praze již šest let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT. Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu ATBS – Ateliér bytová stavba. Do soutěže bylo letos nominováno 26 projektů z 12 návrhových ateliérů. Zasedání poroty a vyhlášení vítězů se konalo 28. února 2017.

Porota ve složení Jakub Kynčl (Knesl+Kynčl architekti), Martin Rössler (Prostor 008), Jaroslav Šafer (Šafer Hájek Architekti), Václav Girsa (FA ČVUT) a Hana Seho (FA ČVUT) se shodla na třech vítězných projektech, které považuje za víceméně rovnocenné. Pro regule soutěže porota po diskusi rozhodla o jednom vítězi a dvou návrzích, které se umístily na druhém místě. Třetí místo nebylo uděleno. U všech oceněných projektů vyzdvihla porota práci s náročným vztahem ke kontextu okolního prostředí.

 

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) – Dostavba bloku v Karlíně
Autorská zpráva: „Mým řešením dostavby bloku je návrh polyfunkční budovy disponující dvoupodlažními podzemními garážemi s přístupem z ulice Pernerova. Budova je členěna na tři hmoty, které respektují stávající urbanismus bloku a navazují na slepé fasády okolních domů.

V přízemí komplexu se nacházejí obchodní prostory přístupné z ulice Thámova a z vnitrobloku, zatímco celé druhé podlaží je vyhrazeno administrativě. Zbylá čtyři podlaží plní obytnou funkci. Ve třetím podlaží se nachází zelená střešní terasa, která je společná pro tři byty. Každé obytné patro obsahuje více typů bytů a zabraňuje sociální segregaci.

Uliční fasáda svou pravidelností navazuje na tradici řádových fasád a její francouzská okna jsou vybavena ustupujícím ostěním, které pomáhá byty lépe proslunit. Ve vnitrobloku se zachovává motiv francouzských oken, která jsou však organizována volným řádem, především podle potřeby vytvořit soukromý prostor, a současně umožnit výhled do vnitrobloku. Byty jsou vybaveny také balkóny, které umožňují výhled do širšího okolí. Všechny fasády jsou navrženy v povrchové úpravě omítkou.“

Hodnocení poroty: „Koncept přiměřený k místu typologií i čistou architekturou, respektující karlínský urbanismus. Porota oceňuje proporce hmot, fasády a dispozic.“

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) – Dostavba bloku v Karlíně1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) – Dostavba bloku v Karlíně1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) – Dostavba bloku v Karlíně

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) – Proluka u kolejí, Kolín
Autorská zpráva: „Bytový dům v Kolíně leží bezprostředně vedle trati a v blízkosti lávky, spojující dvě části Kolína, rozdělené Labem a právě tratí. Právě díky lávce a blízké vlakové zastávce, je toto místo – sloužící i jako pomyslná vstupní brána do centra Kolína – poměrně frekventované, čemuž však jeho vzhled neodpovídá. Ve svém návrhu jsem se snažil zakončit řadu domů jdoucích z centra a respektovat jak uliční čáru, tak přirozený odstup od trati. Jelikož se jedná o exponované místo – na konci vyvýšené opěrné zdi – ,projekt si klade za cíl být i jakousi novou dominantou této lokality. Kromě bytového domu s částečně komerčním parterem je navrhována i úprava veřejného prostranství bezprostředně přiléhajícího k domu, tak je vytvořeno nové „náměstí“, na něž ústí tvarově pozměněná lávka. Samotný dům je rozdělen do dvou hmot – věže a bloku –, mezi něž je vloženo schodiště. Ve věži jsou situovány prostorné byty s volným plánem a výhledem, v bloku pak rodinné mezonetové townhousy se zahradou či terasami. Pod celým pozemkem se nalézají garáže.“

Hodnocení poroty: „Skvělá urbanistická reakce na mimořádně komplikované prostředí a čistý architektonický koncept. Dosud neutěšené místo bylo projektem pozvednuto na městský prostor.“

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) – Proluka u kolejí, Kolín2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) – Proluka u kolejí, Kolín2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) – Proluka u kolejí, Kolín

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord
Autorská zpráva: „Bytový projekt je situovaný v severnej časti holandského mesta Rotterdam. Mojou úlohou bolo spracovať juhozápadnú časť bloku. Konceptom je súvislý bytový blok, ktorý jednoznačne rozdeluje priestor na verejný a poloverejný. Má lineárny tvar a s miernými odstupmi lemuje pôvodnú uličnú čiaru. Smerom k viaduktu je línia budovy najdlhšia. Tu je budova odskočená od uličnej čiary, aby fasáda nebola príliš monotónna. Posun tejto časti budovy umožní jej dlhšie preslnenie, keďže pozemok trpí tienením susediacej budovy. Smerom k rieke je blok otvorený, kde sme získali k nej nový prístup plný zelene, ale zároveň bola zachovaná určitá intimita v bloku. Južne nárožie je výrazne vyššie oproti ostatným častiam bloku, a tým vytvára dominantu. Tu sa nachádzajú kancelárie a priechod do vnútrobloku.V prízemí z ulice sú vstupy do bytových sekcii a komerčné priestory pre obchody a kaviarne. Typická schodišťová sekcia obsluhuje dva 3+kk a jeden 2+kk byt. Niektoré byty v 2. NP majú aj predzahrádky, ktoré sú strechou komercie v prízemí. Garáže, kočíkarne a technické miestnosti sú umiestnené v podzemí. Fasáda má pôsobiť prísne a má byť jasné, že sa jedná o holandské bývanie. Južná dominantná čásť s kanceláriami je z ľahkého obvodového plášťa. Vytvára figúru na fasáde. Pozadie gúry tvoria živo a hravo rozmiestnené francúzske okná. Ustupený ľahký obvodový plášť vytvára podlubie.“

Hodnocení poroty: „Vyzrálé dotvoření blokové struktury neobvyklého měřítka s velmi kvalitním dispozičním řešením.“

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord

Soutěžní podmínky a galerie všech projektů nominovaných v roce 2016/17 najdete zde.

tisková zpráva FA ČVUT