Soutěže

Studentská soutěž POROTHERM

Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., připravila pro studenty středních průmyslových škol soutěž o nejlepší projekt s využitím systému POROTHERM.
Vítězové celorepublikového finále nabídli nejen kvalitní technické a konstrukční řešení, ale zaujali i svým pohledem na dispoziční řešení či netradičním architektonickým ztvárněním domu.
Prvního ročníku soutěže, který proběhl ve školním roce 2009/2010, se zúčastnilo 11 škol. Z celkového počtu 80 prací převažovaly se 48 návrhy projekty rodinných domů, v nichž soutěžili studenti třetích ročníků. Čtvrťáci se účastnili s celkem 32 projekty občanských staveb. Do finále této dvoukolové soutěže postupovaly pouze práce, jež získaly ocenění ve školním kole.
Úkolem hodnotitelů ve finálovém kole, v jejichž čele stál doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, bylo vybrat mezi pracemi oceněnými ve školních kolech ty nejlepší návrhy. Porotu, kterou tvořili zástupci společnosti Wienerberger a mediálních partnerů, zaujala především nápaditost, technická propracovanost a náročnost některých řešení. Oceněna byla i vysoká grafická úroveň některých soutěžních projektů.
 
Projekt rodinného domu, autor Luděk Špaček
 
V kategorii Projekt rodinného domu získal první místo Luděk Špaček ze Střední školy stavební Třebíč, u kterého porota ocenila kvalitní grafickou úroveň práce, netradiční architektonické a konstrukční řešení a využití širokého sortimentu výrobků POROTHERM. Na druhém stupínku se umístil Václav Nevím ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkové Brodě, a to se zajímavým technickým řešením řadového domku. Bronz získal Jan Bednář ze Střední průmyslové školy stavební z Českých Budějovic. V jeho případě porota odměnila nestandardní tvarové řešení objektu.
 
Bytový dům, autor Ondřej KlimešBytový dům, autor Ondřej Klimeš
 
V kategorii Projekt občanské stavby stanul na nejvyšším stupínku Ondřej Klimeš ze Střední průmyslové školy stavební České Budějovice, který zaujal kvalitním dispozičním, architektonickým a konstrukčním řešením nadstandardního bydlení. Ocenění za druhé místo obdržel Tomáš Černota ze SPŠ stavební Opava, a to za míru využití materiálů POROTHERM, rozsah a všestrannou kvalitu zpracování projektu. Třetí stupínek obsadil Rostislav Tomáš z VOŠ a SPŠ stavební Děčín, u něhož bylo oceněno konstrukční a architektonické řešení a složitost projektu.
tisková zpráva