Soutěže

Studentská designérská soutěž Clarity Design Challenge

Společnost Guardian Industries Glass Group Europe, která je dodavatelem plochého, vyhlašuje studentskou soutěž, která má inspirovat mladé designéry při používání tohoto materiálu.

Studenti mohou do designérské soutěže společnosti Guardian (www.guardiandesignchallenge.com) posílat nápady na použití antireflexního skla Guardian Clarity – v domácnostech, pracovním prostředí a na různých veřejných akcích.

Zadání
● přijít s nápady na inovativní způsoby použití antireflexního skla,
● vyslat inspiraci směrem k interiérovým designérům a architektům,
● soustředit se na praktickou stránku použití tohoto skla,
● vycházet z vlastností antireflexního skla.

V rámci soutěže by měli studenti pracovat s těmito tématy:
● Domov – předměty, které propojují potřeby jednotlivce a jeho rodiny v prostředí domova;
● Práce – předměty, které pomáhají při pracovních činnostech, komfortním a efektivním způsobem;
● Hraní – předměty, které zkvalitňují prožitek člověka, jemuž nabízejí ničím nerušený výhled a ochranu, v kulturních či volnočasových prostorách.

Odborná porota bude složena ze zástupců společnosti Guardian a dalších odborníků ze sklářského odvětví a světa designu. Soutěžní návrhy bude hodnotit podle následujících měřítek: míra inovativnosti, funkčnost, využití skla Guardian Clarity, estetická stránka, hodnota pro uživatele a realizační potenciál. Porota vybere tři až pět finalistů, kteří se utkají o tyto ceny:
● 1. cena: 10 000 eur
● 2. cena: 5000 eur
● 3. cena: 2500 eur

Vítězné návrhy společnost Guardian vystaví na svém stánku na veletrhu Glasstec v německém Düsseldorfu od 20. do 24. září 2016. 
Přihlášky do soutěže lze podávat na webových stránkách soutěže www.guardiandesignchallenge.com do 30. června. Porotci přihlášené návrhy projdou a finalisty vyberou do 1. srpna. Poté vyberou 15. září výherce, jejichž jména budou oznámena 20. září na veletrhu Glasstec.
tisková zpráva