Soutěže

Studentská architektonická soutěž XELLA – SM(ART) HOUSE v Bratislavě

Společnost XELLA vyhlásila již 19. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty oborů architektura a pozemní stavitelství, jednotlivce i kolektivy. V pořádání se pravidelně střídají česká a slovenská pobočka koncernu XELLA. Letošním zadáním je ideový návrh objektu v proluce na Župním náměstí v Bratislavě – SM(ART) HOUSE a urbanistické řešení celého Michalského (Vodního) příkopu, ideový návrh jeho zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření nového atraktivního bezbariérového veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky Bratislavy. 
 
 
Výsledkem má být atraktivní a bezbariérový veřejný objekt, určený pro společenské a kulturní události Bratislavanů. Chytrý a vkusný, inovativní, ale bez architektonických násilností a respektující historické prostředí, do kterého je zasazen.
Cílem soutěže je podpořit kreativitu studentů, ale také je připravit prakticky – soutěž je vypisována podle standardních pravidel veřejných architektonických soutěží. Práce bude hodnotit odborná porota složená z renomovaných architeků z České a Slovenské republiky podle následujících kritérii:
● řešení navrhovaných objektů v kontextu celého území – urbanistické řešení,
● ideové řešení,
● míra zásahu do specifického prostředí, vztah k prostředí a morfologii místa,
● architektonické řešení,
● dispoziční a funkční řešení objektů,
● míra uplatnění stavebního systému Ytong, Ytong Multipor a vápenopískových tvárnic Silka,
● úspěšnost zacházení s výpočtovým nástrojem PHPP .
 
Vítěz bude odměně cenou 2000 €, druhý získá 1000 €, třetí pak 500 €.
Termín odevzdání soutěžních prací je 24. 2. 2014 do 16.00 hod. k rukám tajemníků soutěže: v SR na sekretariát soutěže Mgr. Silvii Frimmelové, obchodně-poradenská kancelář, Bajkalská 25,
827 18 Bratislava , v ČR tajemníkovi soutěže Ing. arch. Aleši Vaňkovi, katedra architektury FSv ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, místnost D-1102, ateliér D.
Soutěžní podmínky a podrobné informace najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele