Soutěže

Studentská architektonická soutěž firmy Lias Vintířov

Firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s., vyhlásila studentskou architektonickou soutěž pro studenty oboru architektura a pozemní stavitelství na stavebních fakultách Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze na téma Nízkoenergetický prefabrikovaný dům pro moderní rodinu.
Úkolem je navrhnout RD o velikosti 3 + kk, 4 + kk nebo 5 + kk (s možností přestavby na 4 + 1 a 5 + 1). Účelem soutěže je nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického (tzn. tvarového, dispozičního a technologického) řešení rodinného domu, jehož centrální část budou tvořit tři typy unifikovaného jádra tvořícího koupelnu, kuchyň, komoru TZB a schodiště v případě dvoupodlažního domu. Jednotlivé typy jádra budou akceptovat konečnou velikost domu v rozmezí od 3+kk po 5+kk, a to zejména z hlediska velikosti a standardu.
Je nutné respektovat nízkoenergetický standard (např. zohlednit vliv tvaru budovy, velikost místnosti pro technické zázemí atd.) a použít prefabrikovaný systém. Užitná plocha budovy by měla být do 150 m2, mělo by se jednat o jednopodlažní (bungalov) nebo maximálně dvoupodlažní objekt. Návrh by měl zohlednit současnou ekonomickou situaci na trhu, dům by měl být v cenové relaci do 2,5 mil. Kč.
Ceny: 1.místo – 50 000 Kč, 2.místo – 30 000 Kč, 3.místo – 10 000 Kč. Na zpracování projektů mají studenti čas od září tohoto roku do ledna roku příštího, tedy od 1. 9. 2011 do 31. 1. 2012. 
Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.liapor.cz.
mi