Soutěže

Studentská architektonická soutěž Cena architekta Antonína Raymonda

Statutární město Kladno a architekt David Vávra ve spolupráci s Českým centrem Tokio a Raymond Architectural Design Office, Inc. vyhlašují druhý ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda.

Soutěž je určena pro posluchače českých architektonických škol, kteří mohou svou invenci uplatnit v návrhu polyfunkčního objektu na volné ploše v centru města Kladna.
Hlavní cenou pro vítěze soutěže je dvoutýdenní pobyt v Japonsku spojený s prohlídkou Raymondových realizací a návštěvou u firmy Raymond Architectural Design Office, kterou v Tokiu Antonín Raymond založil, a kterou dnes vede arch. Shigefumi Tsuchiya.
Soutěžní podmínky, stejně jako podklady k řešené lokalitě, jsou ke stažení na internetových stránkách Statutárního města Kladna na adrese www.mestokladno.cz.
Význam soutěže je nejenom v možnosti prezentovat architektonické vize mladé generace široké veřejnosti, ale také zpopularizování osobnosti architekta Antonína Raymonda.
 
Antonín Raymond (narozen 10. 5. 1888, zemřel 21. 11. 1976) byl kladenský rodák židovského původu, mezinárodně uznávaný architekt, honorární konzul Československé republiky v Japonsku, nositel Řádu bílého lva IV. stupně, člen štábu generála Douglase MacArthura, zakladatel novodobé japonské architektury.
V Kladně začal studovat reálku, od roku 1903 žil v Praze, kde odmaturoval na české reálce na Starém Městě pražském a následně se stal posluchačem České techniky v Praze, oboru architektura. Za hektických okolností utekl v roce 1910 z Čech do USA, kde začal pracovat v projekčních kancelářích jako kreslič. V roce 1914 se oženil s výtvarnicí Noémi Pernessinovou. První světovou válkou prošel již jako americký občan a podílel se na osvobození Evropy. V roce 1919 odjel s manželkou do Japonska, kde byl Frankem Lloydem Wrightem pověřen řízením stavby hotelu Imperial v Tokiu. V letech 1926–1937 zastupoval Československou republiku v Japonsku jako honorární konzul a od tehdejšího ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše obdržel v roce 1928 Řád bílého lva IV. stupně. V Japonsku setrval až do roku 1938. Založil si vlastní stavební kancelář. Období druhé světové války, během níž se všichni jeho příbuzní žijící v protektorátu stali obětí holocaustu, strávil s rodinou v USA a po válce se vrátil do Japonska jako člen štábu generála Douglase MacArthura. V Tokiu obnovil svoji kancelář a vedl ji do roku 1973, kdy se s manželkou natrvalo vrátili do Spojených států. Během let projektoval a postavil řadu význačných budov a v Japonsku je pokládán za zakladatele novodobé japonské architektury. Jeho nejvýznamnější stavbou je Gunma Music Center v Takasaki v provincii Gunma, která je zapsána na seznam symbolizující novodobou japonskou architekturu 20. století. Zemřel uprostřed své rodiny v USA. V současnosti je považován za jednoho z nejvýznamnějších architektů působících v zahraničí. V roce 2010 mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství Statutárního města Kladna.
převzato z www.stavbaweb.cz