Soutěže

Studenti 3. ročníků průmyslových stavebních škol: hlaste se do Wienerberger soutěže

Studenti 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních mohou stále posílat svoje přihlášky do soutěže „O nejlepší projekt“, kterou již tradičně organizuje společnost Wienerberger. S projektem rodinného domu mohou zaujmout nejen ve své škole, ale i v celostátním kole soutěže. V případě umístění na jednom z prvních třech míst mohou získat v obou kolech soutěže i zajímavou finanční odměnu.
Zatímco termín pro podávání přihlášek byl pro 4. ročníky již uzavřen, třeťáci se mohou hlásit až do 25. května 2012. Projekty rodinných domů, které budou nejlépe splňovat kritéria soutěže, budou finančně oceněny jak na školní úrovni, tak v celostátním kole, kde vítěze vybere odborná porota.
V 1. kole získají studenti umístění v dané škole na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou kategoriích soutěže (třeťáci i čtvrťáci). Za každý projekt, který se v 1. kole umístí na prvních třech místech, získá odměnu ve výši 500 Kč rovněž pedagog, který studenta odborně vedl, a stejnou částku obdrží za každý umístěný projekt i příslušná škola.
V celostátním kole čeká na vítěze odměna v podobě 10 000 Kč za 1. místo, 5000 Kč za 2. místo a 3000 Kč za 3. místo. Škola, z níž ve 2. kole vzejdou autoři vítězných projektů, získá 3000 Kč, za druhé místo obdrží 2000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2013 v Praze-Letňanech.
 
Na co se zaměřit při přípravě projektu
Projekty musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu. Povinnou součástí je rovněž řez budovou, pohledy a detaily. Nepovinně mohou studenti do projektu zařadit vizualizaci navrženého objektu.
Projekty budou posuzovány na základě těchto kritérií:
1. technická úroveň zpracování dokumentace,
2. grafická úroveň zpracování dokumentace,
3. celkové prostorové a funkční řešení díla,
4. originalita stavebně-technického řešení.
 
Podmínkou návrhu je začlenit v maximální možné míře výrobky POROTHERM, a to včetně typových detailů a konstrukčních řešení. Práce mohou být zpracovány ručně nebo na počítači v měřítku 1 : 50 (detaily, studie apod. pak v měřítku, které bude odpovídat složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce). Práce musí být odevzdány ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír) a poskládány do desek formátu A4.
V prvním kole mezi sebou soutěží studenti v rámci své školy. Jejich práce vyhodnotí zástupci společnosti Wienerberger spolu s pedagogy. Do druhého, celostátního kola postoupí pouze tři vítězné projekty v každé kategorii z jednotlivých škol.
Celkové vítěze soutěže vybere odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů, kterými jsou tituly Materiály pro stavbu, Stavba a Stavebnictví a interiér. Hodnoticí porota, ve které zasedne mimo jiných též doc. Ing. František Kulhánek, CSc., pedagog katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, vyhodnotí projekty, jež postoupily do 2. kola, v průběhu srpna.
 
Jak se přihlásit
Formulář přihlášky je k dispozici v sekretariátu soutěže – zájemci si ho mohou vyžádat na e-mailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz, která slouží též k zasílání přihlášek. Veškeré informace a formulář jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Přihlášky musí být označeny heslem „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠS. K termínu 25. května musí studenti 3. ročníků odevzdat i přihlašované práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.
Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

tisková zpráva