Soutěže

Stavbou roku Středočeského kraje 2022 je Plavební komora Hořín

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022, sedm nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a devatenáct dalších cen, bylo uděleno na slavnostním vyhlášení 9. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022, které se uskutečnilo ve čtvrtek 29. září 2022 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také náměstci hejtmanky a radní Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře byly stavby představeny unikátními filmovými spoty. Večerem osobitým způsobem provedla herečka Martina Preissová.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2022 získal Ing. arch. MgA. David Mateásko, městský architekt města Kolín, který je zároveň předsedou Stavovského soudu České komory architektů. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce.
.
Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Úprava ohlaví Plavební komora Hořín.
Hlasování veřejnosti se v letošním ročníku účastnilo celkem 11 525 hlasujících.
Cenu veřejnosti si s počtem 3 497 hlasů odnesla stavba Nová mateřská a základní škola v Letech.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2022 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byl zároveň předsedou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jan Mackovič, za Středočeský kraj, Ing. arch. Vladimíra Leníčková, Obec architektů a Mgr. Filip Žežulka, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 25 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Stavba roku Středočeského kraje 2022 i v letošním roce přichází kromě tradiční mediální kampaně, také s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

Přehled udělených cen 9. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2022

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2022 získává Ing. arch. MgA. David Mateásko.
Cena hejtmanky osobnosti architektury za přínos Středočeskému kraji v roce 2022 získal architekt David Mateásko, za svou dlouhodobou koncepční práci na pozici městského architekta v Kolíně, kterým je od roku 2016. S jeho příchodem do Kolína začalo rovněž město soutěžit významné veřejné zakázky formou architektonických soutěží, které mají mezi veřejnými zakázkami nezastupitelné místo. Ocenění zároveň připomíná potřebu a důležitost pozice městského architekta pro kontinuální rozvoj a koncepci měst a obcí. /

Oceněné stavby Stavba roku Středočeského kraje 2022:

Úprava ohlaví Plavební komora Hořín
Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Další projektový partner: AQUATIS a.s.

Hodnocení:
Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 byl udělen za zcela výjimečné stavebně technické řešení s maximálním respektem k celému objektu zapsané technické památky. Zároveň porota ocenila unikátnost technického řešení stavby, které bylo mimořádně odvážné a vyžádalo si velmi vysoké nároky na spolupráci zadavatele, projektanta, dodavatele a památkářů.
Uchovala se zde jednak paměť místa, doklad o technické dovednosti našich předků, a zároveň se oživuje funkčnost objektu na soudobé úrovni. Zdymadlo Hořín představuje zdařilou, přitom technicky velmi náročnou rekonstrukci historické technické památky, která zároveň umožňuje její další bezpečný provoz v současnosti s pamětí její minulosti.

Úprava ohlaví Plavební komora Hořín

Lávka přes Labe v Nymburce
Cena hejtmanky Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji 2022
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Investor: Město Nymburk
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Autor: Jiří Stráský / Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Spoluautor: Petr Vítek – autor návrhu technologie výstavby; Jan Masopust – návrh pilotového založení
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Hodnocení:
Dvojice elegantních obloukových křivek ocelových nosníků kotvených nízko nad hladinou Labe spojující oba říční břehy jakoby mimochodem, velmi vtipně a s elegantní noblesou vynáší samotnou lávku smontovanou z předpjatých železobetonových dílců. Nová lávka pro pěší přes Labe v Nymburce nahrazuje původní odstraněnou lávku, doplňuje tradiční silniční nymburský most z počátku 20. století tak, aby spolu tvořili opět vyvážené, citlivě komponované dvojmostí přes řeku Labe. Porota ocenila unikátní vynalézavou práci statika a konstruktéra lávky, včetně harmonického urbanisticko-architektonického účinku technického díla, které vzešlo z architektonicko-konstrukční soutěže.

Lávka přes Labe v Nymburce

Parkovací dům Dolní Břežany
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena za architektonické řešení
Zvláštní cena hlavního mediálního odborného partnera časopisu Stavebnictví
Investor: Obec Dolní Břežany
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Autor: Fránek architects s.r.o.
Spoluautor: Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics
Projektant:: Fránek architects s.r.o.

Hodnocení:
Na velikost příměstské obce, známé především jako letní sídlo pražských arcibiskupů, prožívá díky houževnaté iniciativě vedení obce nebývale velkorysý a kvalitativně unikátní rozvoj. V letošním roce zde přibyla další potřebná veřejná obecní služba – parkovací dům v pěším dosahu centra obce.
Porota ocenila u objektu respekt tvůrce k urbanistickým souvislostem, jež vedly k formování parkovacího domu, ocenila jeho strohé, rafinované, prosté ale velmi efektní opláštění silničními profily ocelových svodidel. Dům má střešní terasu, z níž se naskýtají působivé průhledy, korunní římsa je velmi citlivě zasazená do okolí. Křivka fasády respektující tvar pozemku je pro dopravní stavbu v obci působivým a dalším charakteristickým prvkem.

Parkovací dům Dolní Břežany

Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena za stavbu určenou k veřejnému účelu
Cena hlavních partnerů roku 2022
Investor: Městská část Praha – Kolovraty, Obec Světice, Obec Všestary, Obec Strančice, Město Mnichovice, Město Říčany
Dodavatel: OHLA ŽS
Projektant: KAP ATELIER

Hodnocení:
Ocenění získala nově zrealizovaná cyklostezka, která umožňuje nejen bezpečné a komfortní pěší a cyklospojení několika obcí na systém pražských cyklostezek. Porota ocenila schopnost dohody několika obcí se stanovením její trasy, získáním společné dotace a její kompletní povedenou realizaci. Zejména hodnotila originalitu řešení odpočinkových zařízení, plnících nejen svoji základní relaxační funkci, ale umožňujících zároveň estetický zážitek v malebném přírodním prostředí. Přístřešky, odpočivadla, pikniková místa, herní prvky, servis pointy dovybavují nápaditě, ale s krajinářským citem precedentně celou trasu cyklostezky.

Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty

Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí
Investor: Obec Vyžlovka
Dodavatel: Chytrý dům s.r.o.
Autor: Nikola Tomková
Spoluautor: Thu Huong Phamová
Projektant: Chytrý dům s.r.o.

Hodnocení:
Nominaci a zvláštní cenu získala drobná, jednoduchá, elegantní dřevěná vestavba ve dvoře vesnické školy ve vísce Vyžlovka dokáže vytvořit unikátní tvůrčí prostředí komorního atria se vzrostlým stromem uprostřed!
Velmi inspirativní prostředí vytvořené ze skromných, ale uvážlivě použitých prostředků! Všudypřítomná je v místě zároveň energie starosty, ředitelky školy i dětí, kteří stavbu a přístavbu vesnické školy zrealizovali a úspěšně užívají. Porota ocenila velkorysé proporce drobné stavby, jež dokáže vytvořit prostředí které přímost a velkorysou jednoduchost pomáhá převádět na pocity edukovaných děti.

Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a doplnění lávky k mostu na železniční trati Čelákovice
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena za stavebně konstrukční řešení
Investor: Správa železnic, statní organizace
Investor lávky: Město Čelákovice
Dodavatel: Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.
Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.

Hodnocení:
Porota ocenila velmi kvalitně projektovanou, technicky, ekonomicky i krajinotvorně vhodně působící stavbu dopravní infrastruktury Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a zároveň s touto stavbou ocenila lávku pro pěší, která se stala součástí železničního mostu v Čelákovicích.
Porotu zaujalo lapidárně jednoduché, účinné a bezpečné kotvení konstrukce lávky pro pěší přímo k ocelovým svařovaným vazníkům hlavního mostního tělesa přes Labe v Čelákovicích. Modře natřená klasická konstrukce mohutných příhradových vazníků mostu působí velmi vzdušně, jednoduše a elegantně, jakoby bez tíže. Tím, že lávka montovaná z pozinkovaných pororoštů, je kotvena pod úrovní kolejiště na úrovni spodní pásnice vazníků, vytváří z podhledu výtvarný dojem lehké krajkové sukýnky hlavního mostu. Nádherná stavba, vtiskující místu na dlouhou dobu zážitek z konstrukční elegance evokující v mnohých historické skotské železniční mosty ze začátků zavádění železnice v 19. století, která se stala součástí významné železniční stavby.

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a doplnění lávky k mostu na železniční trati Čelákovice

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zvláštní cena za obnovu památkově chráněného areálu
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Dodavatel: KONSIT a.s.
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Hodnocení:
Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Bulínovi, který se se svojí charakteristickou organizační energií věnuje péči o jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách – poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava. Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Gebrüder Weiss – Logistické centrum Jeneč – III. Etapa
Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Investor: Gebrüder Weiss spol s.r.o.
Dodavatel: HSF System
Projektant: Publikon Bohemia s.r.o.

Hodnocení:
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu byla udělena za zdařilou realizaci rozšíření stavby logistického centra, které přispělo k dalšímu rozšíření možností online obchodů v současném digitální světě. Oceněna byla také stavebně technická realizace stavby.

Gebrüder Weiss - Logistické centrum Jeneč – III. Etapa

Autobusový terminál a parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Zvláštní cena za řešení integrované dopravní infrastruktury
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Dodavatel: Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou / Správce společnosti: GEMO a.s., Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Autor a projektant: NOZA s.r.o.; HESS – PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.

Hodnocení:
Cena byla udělena společně autobusovému terminálu a parkovacímu domu, jelikož se jedná o navzájem navazující stavby, které jsou zcela zásadní pro integrovanou dopravní infrastrukturu města. Oceněna byla i dlouhodobá snaha města o kultivaci tohoto území, dále pak také architektonická podoba a stavebně technické provedení obou staveb.

Autobusový terminál a parkovací dům Kralupy nad Vltavou

Nová základní škola v Jesenici
Zvláštní cena DoubleDecker za vysokou energetickou úspornost
Investor: Město Jesenice
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Autor: Josef Pálka, Martin Pálka
Spoluautor: Karel Typlt, Martina Nesvadbová
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o.

Hodnocení:
Cena byla udělena veřejné budově – škole, která dosahuje vysokého energetického standardu. Z hlediska celkové dodané energie je objekt klasifikován v energetické třídě A. Jedná se tak o velmi významný počin, který nastavuje standardy i pro další veřejné budovy a škola. Jedná se o moderní objekt nové budovy školy, která se stala důležitou součástí obce.

Nová základní škola v Jesenici

Poldr Kublov
Zvláštní cena za stavbu prospěšnou pro životní prostředí
Investor: Státní pozemkový úřad
Dodavatel: PAS Natura s.r.o.
Autor a projektant: INGUTIS, spol. s.r.o.

Hodnocení:
Porota ocenila důležité vodní dílo, které je určené k protipovodňové ochraně. K akumulaci vody dochází hlavně během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí minimální či žádné škody. Poldr je důležitý i pro zadržování vody v krajině. Oceněna byla důležitá a významná stavba stavbu přímo související s ochranou životního prostředí.

Poldr Kublov

Rodinný dům Doksy u Kladna
Zvláštní cena za architektonické řešení individuálního bydlení
Investor: Soukromý
Dodavatel: Master Design Development s.r.o
Autor: Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter / Master Design s.r.o.
Projektant: Master Design s.r.o.

Hodnocení:
Ocenění získal rodinný dům, který zaujal nejen architektonickým výrazem, ale i výjimečným dispozičním řešením za použití jednoduchých principů a výrazových prostředků. Porotu zaujal také způsob provedení stavby, včetně řešení detailů interiéru i exteriéru. Dům je postaven ve velmi úsporném energetickém standardu.

Rodinný dům Doksy u Kladna

Obříství – Rekonstrukce vodovodní shybky
Zvláštní cena za technickou infrastrukturu
Přihlašovatel: Vodárny Kladno – Mělník a.s.
Investor: Vodárny Kladno – Mělník a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Hodnocení:
Oceněna byla ojedinělá, technicky náročná a způsobem realizace velmi unikátní stavba, která svým významem zásadně přesahuje hranice regionu. Ražba pod Labem byla realizována speciálním razícím štítem za použití technologie mikrotuneláže, která byla zvolena s ohledem na ochranu životního prostředí a zachování splavnosti řeky.

Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky

Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim – Fotbalové hřiště a budova zázemí s tribunou
Zvláštní cena za podporu rozvoje sportu
Investor: Obec Radim
Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.
Autor: Tomáš Adámek
Projektant: Ing.arch. Tomáš Adámek

Hodnocení:
Porota ocenila celkové koncepční řešení celého sportovního areálu s vizí do budoucnosti a zároveň i architektonické vyznění stavby včetně dispozičního řešení. Zároveň ocenila i stavebně technické provedení stavby, která významným způsobem podpořila sport v obci Radim.

Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim - Fotbalové hřiště a budova zázemí s tribunou

Nová mateřská a základní škola v Letech
Zvláštní cena veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce
Investor: Obec Lety
Dodavatel: KONSIT a.s
Autor: Ondřej Tuček
Spoluautor: Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Hodnocení:
Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost.

Nová mateřská a základní škola v Letech

Revitalizace parku Benar – Kumpánova zahrada Slaný
Zvláštní cena za revitalizaci veřejného prostoru
Investor: Město Slaný
Dodavatel: Gardenline s.r.o.
Autor: Kamila Krejčiříková, Přemysl Krejčiřík
Projektant: Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.
Další projektový partner: Ing. Jiří Dohnal, DiS., Ph.D. Ing. Aneta Dalajková Ing. Vojtěch Kobližka Ing. Martina Zimmermannová, Ing. Jeřábek, Ing. Daniela Davidová, Ing. Denisa Adonovová, Ing. Arch Jan Studený

Hodnocení:
Porota ocenila úsilí a způsob revitalizace historického parku Benar, který spočívá v adaptaci skvostu prvorepublikové architektury z díla zahradního architekta Josefa Kumpána na reprezentativní park. Podařilo se unikátním způsobem zachovat co nejvíce z dochovaných torz zahradních úprav, jakožto součásti kulturní krajiny.

Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný

II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001
Zvláštní cena místně významné stavbě dopravní infrastruktury
Investor: Krajská správa údržby silnic
Dodavatel: Sdružení „Společnost Měšice most“, kde vedoucím společníkem je Společnost T.A.Q. s.r.o.
Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Hodnocení:
Ocenění získala rekonstrukce mostu a silnice 2. třídy, která se nachází v obci Měšice severně od Prahy a patří do jejího spádového území. Stavba je zdařilo ukázkou realizace stavebních úprav běžné dopravní infrastruktury, která však má velmi zásadní význam a dopad na život v obci i pro její okolí.

II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech
Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Investor: Vltava Invest a.s.
Dodavatel: Gefira stavby s.r.o.
Autor: Jan Aulík, Markéta Aulíková, David Zalabák / Aulík Fišer Architekti
Spoluautor: Ondřej Černý, Kristýna Vitnovská
Projektant: Aulík Fišer Architekti ; Ateliér Poledne

Hodnocení:
Cena je udělena velmi zdařilé konverzi a architektonickému pojetí stavby, včetně originálního a stylově čistého pojetí interiérů. Zároveň je oceněna významná soukromá investice do stavby hotelu, která významně zvýšila občanskou vybavenost města a zároveň svou architekturou obohatila a doplnila stávající prostor náměstí.

Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2022

11 525 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby
Cena veřejnosti – 3 497 hlasů

Nová mateřská a základní škola v Letech
Investor: Obec Lety
Dodavatel: KONSIT a.s
Autor: Ondřej Tuček
Spoluautor: Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2022 www.stavbaroku.cz.

Tisková zpráva