Soutěže

Stavba roku 2012 – výsledky

Dne 4. 10. 2012 bylo v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury uděleno pět titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Do soutěže se mohla přihlásit stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od loňského června do května 2012. Přihlásilo se 53 projektů, odborná porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou následně do finálního kola vybrala 15 objektů.
Složení poroty: předsedkyně poroty doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.; Ing. Miloslav Mašek, CSc.; Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.; Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Ladislav Vaněk; Ing. Tomáš Chromý.
 
Stavby roku 2012:
Rekonstrukce františkánského kláštera Hostinné
Rekonstrukce františkánského kláštera Hostinné – za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla.
Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov – za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny.
Autor: Metrostav, a. s. (autor technického řešení)
Projektant: ARTECH, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Investor: ČEPRO, a. s.
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
fabrika hotel Humpolec

fabrika hotel Humpolec – za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí.
Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Investor: MHA, s. r. o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o.
 
 
 
 
 

„Přírodovědné exporatorium“ – rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně

„Přírodovědné exporatorium“ – rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně – za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.
Projektant: RUDIŠ – RUDIŠ architekti, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ – RUDIŠ architekti, s. r. o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
Dodavatel: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Investor: Statutární město Brno
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
 

Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova

Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova – za technicky a konstrukčně vysoce náročnou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy se zřetelem k nápadité architektonické aktualizaci výrazu.
Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
Projektant: Plan & Bau ČR, spol. s r. o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
Dodavatel: PP 53, a. s.
Investor: S+B Grouppe, Stavební a inženýrská společnost, spol. s r. o.
Přihlašovatel: PP 53, a. s.
 
Cena předsedy senátu Parlamentu ČR:
Centrum technického vzdělávání OstrovCentrum technického vzdělávání Ostrov – za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby.
Autor: A69 – architekti, s. r. o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
Projektant: RECONSTRUCTION, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav, a. s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r. o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV, a. s.
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
Cena primátora hlavního města Prahy:
Rezidenční park Baarova – za nadstandardní přístup developera a architekta k veřejnému prostoru. Příkladná práce s veřejným a poloveřejným prostorem v developerském projektu.
Autor: CMC architects, a. s., akad. arch. Vít Máslo, dipl. Arch. David Richard Chisholm, hl. arch. Ing. arch. Jan Hřebíček
Projektant: DELTAPLAN, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: akad. arch. Vít Máslo
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Urban
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: Rezidenční park Baarova, a. s.
Přihlašovatel: CMC architects, a. s.
 
Cena veřejnosti:
Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném
 
tisková zpráva, wd