Soutěže

Soutěž Známka kvality: výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu – výsledky

Ve středu 24. června byla předána v sídle Nadace ABF, v rámci konference BIM ve stavebnictví 2015, ocenění Známka kvality: výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu. Známky kvality byly uděleny ve třech stupních – bronz, stříbro a zlato. V sedmém ročníku získaly nejprestižnější titul čtyři výrobky či technologie. Zlatou cenu si odnesly společnosti Technistone, Block, Českomoravský beton a Baumit.

Známka kvality, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, sleduje nejlepší inovace ve výrobě technologií a stavebních materiálů. Pro samotné výrobce jde o prestižní odborné ocenění jejich práce. Známkou kvality dávají najevo svým zákazníkům, že jim nabízejí prověřený výrobek.

Známky kvality vypisuje řada vysoce odborných a respektovaných oborových institucí, které zajišťují garanci kvalitní a nezávislé poroty. Vedle Nadace ABF jsou to také Asociace inovačního podnikání ČR, ČKAIT, Stavební fakulta ČVUT v Praze, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu.

Porotu tvoří skupina odborníků, kteří se věnují hodnocení stavebních výrobků a technologií na profesionální úrovni. Letos porotě předsedal Petr Kučera, předseda Svazu zkušeben pro výstavbu. Záštitu Známce kvality udělila ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí a pro místní rozvoj ČR.

„Letošní ročník opět ukázal, že pro české stavebnictví je na trhu řada kvalitních výrobků a technologií. Známky kvality byla radost udělit a těšíme se, že se nám takto kvalitních výrobků sejde v budoucnu ještě víc,“ hodnotí letošní ročník Petra Miškejová, manažerka Známky kvality.

Čtyřikrát zlatá Známka kvality
● Špičkový technický kámen Technistone od stejnojmenného výrobce. Technistone je kompaktní tvrdý neporézní a kompozitní výrobek. K jeho vlastnostem patří nenasákavost a vysoká odolnost proti vnějším vlivům, jakými je například poškrábání či chemické poškození. Používá se jak do interiéru, tak do exteriéru. Ocenění mu porota udělila za vysoké užitné vlastnosti a jeho estetický potenciál.

Dveře automaticky posuvné – těsné společnosti Block, které jsou vhodné především pro operační sály. Při uzavření dveřního křídla umožňují těsné oddělení sálu od přilehlých prostor. Známka byla udělena za výrazný přínos pro zdravotnické prostory.

Beton Permacrete® společnosti Českomoravský beton. Tento beton je speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem „bílá vana“. Porota ocenila jeho výborné vlastnosti s ohledem na redukované smrštění. Technologie Permacrete snižuje vývin hydratačního tepla a eliminuje tvorbu mikrotrhlin.

Minerální tenkovrstvá omítka s fotokatalytickým efektem Baumit Nanopor společnosti BAUMIT. Tu porota ocenila za vysoce samočisticí schopnosti bez obsahu biocidů, čímž je také přátelská k životnímu prostředí.

Třikrát stříbrná Známka kvality
Porota je uděluje takovým výrobkům a technologiím, které přinesou podstatnou inovaci v řadě posuzovaných kritérií, nezískají však absolutorium celkového posuzování.

Vrata Lomax Excellent společnosti Lomax & Co. za novou generaci garážových vrat se zvýšenými bezpečnostními prvky při současném vysokém komfortu užívání.

Fasádní barva StoColor Dryonic, kterou vyrábí společnost Sto. Jedná se o fasádní barvu s bionickým principem pro rychlé vysychání a velmi dobrou aplikovatelnost na rozdílné stavební materiály. Barva je navíc odolná proti napadení řasami a houbami.

Extrémně odolný jemnozrnný a vysoce tekutý beton Topcrete společnosti Českomoravský beton. Výrobek disponuje krychelnou pevností přes 100 MPa. Známku kvality získal za dosažení extrémně vysokých pevností betonu a vysoké odolnosti proti vlivům prostředí včetně průsaků vody.

Jedenkrát bronzová Známka kvality
Je udělována těm výrobkům – technologiím, které prokážou v některém posuzovaném kritériu významně nadprůměrné hodnocení.

Parkovací technologie Eco Park firmy Autogard, spol. s r. o. Eco Park je kompletní parkovací systém pro bezobslužný výběr parkovného. Ocenění bylo uděleno za zrychlení vjezdu a výjezdu z parkovacích ploch.

tisková zpráva