Soutěže, Střechy

Soutěž Zelená střecha roku 2022 zná vítěze

Do devátého ročníku soutěže Zelená střecha se zapojilo patnáct děl nejrůznějšího charakteru. Odborná porota nejvíce ocenila komunitní zahradu na střeše původně industriálních skladů přeměněných na loftové bydlení v Brně, venkovní pracovnu ředitele pražské ZOO, zelenou oázu v pražském vnitrobloku i střešní terasy v Ostravě. Ocenění patří také extenzivním střechám na základní škole i na panelových domech z minulého století.

Do devátého ročníku soutěže Zelená střecha se zapojilo patnáct děl nejrůznějšího charakteru. Odborná porota nejvíce ocenila komunitní zahradu na střeše původně industriálních skladů přeměněných na loftové bydlení v Brně, venkovní pracovnu ředitele pražské ZOO, zelenou oázu v pražském vnitrobloku i střešní terasy v Ostravě. Ocenění patří také extenzivním střechám na základní škole i na panelových domech z minulého století.

Jak napovídá výčet oceněných děl, zelené střechy se kromě administrativních budov, kde již začínají být standardním řešením, postupně prosazují i na budovách, na kterých to dříve nebylo obvyklé. V letošním ročníku tak porota navštívila mimo jiné první zelenou střechu na kostele v Brně, střešní zahradu stacionáře v Hustopečích, a dokonce i uzavřenou střešní zahradu pro subtropické rostliny. Nejvýrazněji se letošní ročník však vyznačoval extenzivními střechami, které byly zřízeny na panelových domech. Tři inspirativní příklady v Brně, Táboře a Praze mohou být návodem pro města, společenství vlastníků a další majitele podobných nemovitostí, jak střechy takových objektů dodatečně ozelenit. Střechy na rodinných domech byly oproti předchozím ročníkům zastoupeny velmi málo, což organizátoři přičítají především neochotě majitelů svolit s přihlášením díla, protože se brání zásahům do svého soukromí.

Šestičlenná odborná porota navštívila soutěžní díla ve dnech 8. a 9. června. Porotci se při hodnocení zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektu. Vzhledem k tomu, že přihlášená díla byla vesměs velmi kvalitní, porota nakonec rozdělila ocenění ve třech kategoriích – veřejná zelená střecha intenzivní, veřejná zelená střecha extenzivní a rodinná zelená střecha. Výsledky Sekce Zelené střechy vyhlásila 8. září v Praze u příležitosti mezinárodní konference Zelené střechy – trendy a synergie. Tento den byl také dnem premiéry prvního videospotu z cyklu Zelené střechy – živé střechy.

Cena veřejnosti
Na webu www.zelenastrecharoku.cz jsou kromě fotografií i podrobné technické informace o každém díle, a tak tato stránka slouží nejenom k propagaci zelených střech, ale také jako databáze inspirativních příkladů. Veřejnost hlasováním vybírala svého favorita od 1. 7. do 31.8. 2022. Vítězem se v těsném souboji ziskem 7718 hlasů stala zelená střecha ve vnitrobloku ulice Truhlářská v Praze.

Porota soutěže:
Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, Ing. Branislav Siklienka (předseda Asociácie pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru), Ing. Jakub Hrbek, (ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR), Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku stavebIng. arch. Josef Hoffmann, člen rady sekce Zelené střechy, ve společnosti Isover působí se zabývá vegetačními střechami a speciálními aplikacemi. Ing. Martin Čech (specialista pro zelené stavění, Nadace Partnerství/Otevřená zahrada

Kategorie Veřejná střecha intenzivní
1. místo / DADA Distrikt – Brno / Komunitní zelená střecha na bývalých skladech
Místo realizace: Sekaninova ulice, Brno
Autoři projektu: GreenVille service s.r.o – Ing. Vendulka Vaněčková (zelená střecha), KOGAA Studio (budova), Investor: DADADISTRIKT s.r.o.
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Výměra: 400 m2, Realizace: 5/2020

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha.

DADA Distrikt – Brno / Komunitní zelená střecha na bývalých skladech

2. místo / ZOO Praha – administrativní budova / Střecha jako refugium pro přírodu a zoologa
Místo realizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Trója
Zhotovitel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Autor projektu: Ing. Eduard Chvosta, Investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Výměra: 65 m2, Realizace: 2019

Vltava opouští Prahu úzkým skalnatým kaňonem. Na strmých svazích díky své nepřístupnosti přežívají ostrůvky přirozené původní fauny a flóry…suchomilná teplomilná společenstva skalních výchozů. V samotném hrdle soutěsky naši předkové umístili dvě oázy přírody – zoologickou a botanickou zahradu. A právě v zoologické zahradě hl. m. Prahy se naskytla možnost nabídnout přírodě i člověku refugium – útočiště bezpečného divokého pobývání v okolní upravené krajině.

ZOO Praha – administrativní budova / Střecha jako refugium pro přírodu a zoologa (foto: Petr Hamerník)

3. místo / Zelená oáza v pražském vnitrobloku
Místo realizace: Truhlářská 1104/13, Praha 1
Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Investor: Solitaire Real Estate, a.s.
Výměra: 250 m2, Realizace: 2021

Koncept zelené střechy administrativní budovy v samém centru Prahy 1 je založen na principu zelené oázy. Výsadbou intenzivní vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř vznikly prostory s dostatkem soukromí pro větší nebo menší skupiny. Naopak zvenčí je střešní zahrada vnímána jako kompaktní zelený ostrov.

Zelená oáza v pražském vnitrobloku

3. místo / IQ OSTRAVA / Střešní zahrady s výhledem na vysoké pece
Místo realizace: Náměstí republiky, 28. Října 3346/91, Moravská Ostrava
Investor: CTP Invest, spol. s.r.o., Autor projektu: Ing. Jakub Teplý
Zhotovitel: ROAGROTEX s.r.o.
Výměra: 270 m2, Realizace: 2020

Střešní zahrada na budově IQ Ostrava je místem odpočinku a relaxace pro zaměstnance, a to nejen během pracovní doby. Je totiž hojně využívána i pro firemní akce ve večerních hodinách. Terasa tak tvoří ostrůvek zeleně na budově, který plní mnoho funkcí, od enviromentálních po společenské.

IQ OSTRAVA / Střešní zahrady s výhledem na vysoké pece

Kategorie Veřejná střecha extenzivní
1. místo / Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice
Zhotovitel: ZAHRADY HANYZ s.r.o./ Další zhotovitelé: GRIGAR, s.r.o.
Autoři projektu: Ing. arch. Hana Liškutínová
Investor: Obec Václavovice
Výměra: 330 m2, Realizace: 6/2020

Přístavbou a nástavbou budovy školy ve Václavovicích vznikla možnost pokrýt část budovy vegetací. Vystupující suterén byl zastřešen plochou střechou, na které je z části je terasa a na zbývající ploše extenzivní zelená střecha. Na zelené střechy je výhled z vyšších pater budovy. Kromě ekologické, ekonomické a estetické funkce plní tak zelená střecha i funkci edukační.

Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice

2. místo / Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně / Příklad hodný následování
Místo realizace: Brno – Bohunice, Švermova 255/8
Autor projektu: GreenTop s.r.o. / Zhotovitel: GreenTop s.r.o.
Investor: Společenství vlastníků Švermova 255/8, Brno
Výměra: 281 m2, z toho kačírek 45 m2, vegetace 236 m2
Realizace: říjen 2020

Zelené střechy se dnes pomalu ale jistě stávají standardním požadavkem novostaveb rodinných domů i veřejných budov. Počet zelených střech na panelových domech bychom ale u nás zatím spočítali na prstech. Jedna vznikla v roce 2020 na osmipatrovém domě v brněnských Bohunicích, jako první svého druhu v Brně.

Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně / Příklad hodný následování

3. místo / Extenzivní střecha na panelovém domě v Táboře / Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou vodou
Místo realizace: Berlínská 2748, Tábor
Přihlašovatel: BYTES Tábor s.r.o./ Investor: Město Tábor
Autor projektu: HIPOS s.r.o. ve spolupráci s GreenVille service s.r.o.
Zhotovitel: HIPOS s.r.o., GreenVille service s.r.o.
Výměra: 315 m2, Realizace: květen–červenec 2021

Základní myšlenkou vytvoření zelené střechy na dvanáctipatrovém panelovém domě bylo zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Většina dešťové vody totiž vsakuje do vrstev vegetačního souvrství a zůstává v nich zadržena, přebytečná voda odtéká do kanalizace s časovým zpožděním a utlumeně a ve srovnání s neozeleněnými plochami snižují zelené střechy špičkové odtoky.

Extenzivní střecha na panelovém domě v Táboře / Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou vodou

Kategorie Rodinná zelená střecha
1. místo / Pobytová střecha v Horních Bludovicích / Zelená střecha jako obraz za okny
Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.
Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o.
Realizace: 2019-2020

Zelená střecha na části prvního patra novostavby s rovnou střechou je viditelná z většiny místností a rámuje pohled do zahrady. Malá dřevěná terasa se sedacími schody je ideálním místem pro ranní kávu.

Pobytová střecha v Horních Bludovicích / Zelená střecha jako obraz za okny

2. místo / Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi / Zelená střecha 3 v 1
Autor projektu: EKROST s.r.o.,
Zhotovitel: EKROST s.r.o.
Výměra: 191 m2
Realizace: 7/2021

Majitelé rodinného domu v Miroslavi díky extenzivní zelené střeše ušetří náklady za klimatizaci i vytápění a zvýší účinnost střešních fotovoltaických panelů. Zároveň zvětší plochu zahrady o dalších dvě stě metrů čtverečních vegetace na střeše.

Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi / Zelená střecha 3 v 1

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu prostředí
EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro subtropické rostliny
Zhotovitel: EXBIO Praha, s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Eduard Chvosta, RNDr. Oldřich Vacek CSc.
Zhotovitel: Střední odborná škola Jarov
Další zhotovitelé: Vlastimil Sloup, Martin Švejkovský, Pavel Řezáč DiS.
Investor: EXBIO Praha, s.r.o.

EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro subtropické rostliny

Tisková zpráva