Soutěže

Soutěž Vynikající betonová konstrukce 2009

Česká betonářská společnost vyhlašuje 7. ročník soutěž
Vynikající betonová konstrukce. Přihlášky do soutěže lze podat do
31. října 2009.

Soutěž se vypisuje pro betonové konstrukce/stavby ve třech
kategoriích:
– Budovy,
– Mosty,
– Tunely a ostatní inženýrské stavby.
 
Ocenění může získat konstrukce/stavba dokončená na území ČR
v období od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2008. Dokončení je míněno ve smyslu
stavebním, nikoliv ve smyslu smluvním (kolaudace není podmínkou).
Přihlášku do soutěže může zaslat kterýkoliv z účastníků
výstavby (majitel, správce, investor, architekt, projektant,
dodavatel).
Odborná porota uděluje v každé z vypsaných kategorií
titul Vynikající betonová konstrukce a zpravidla 1 až
3 čestná uznání. Má právo neudělit v libovolných kategoriích
třeba i žádné ocenění, pokud přihlášené konstrukce, resp.
stavby nedosáhnou přiměřené úrovně. Porota má úplnou volnost ve
vyhodnocování soutěžících konstrukcí/staveb, bude však sledovat
především tato kritéria:
– funkčnost a užitná hodnota ve vztahu
k nákladům,
– originalita návrhu,
– začlenění do okolí, celkové estetické působení,
– využití vlastností betonu a vhodnost postupu
výstavby,
– úroveň detailů a kvality povrchu betonu,
– celkovou odbornost a úroveň provedení díla.
 
Výsledky soutěže budou veřejně vyhlášeny v průběhu
16. Betonářských dnů 2009 v Hradci Králové.
Podrobné informace k soutěži naleznete na www.cbsbeton.eu, kde je
i on-line formulář přihlášky (
zde
).
mi