Soutěže

Soutěž Stavba roku 2020 otevřela přihlášky

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství otevřela přihlášky již 28. ročníku tradiční celorepublikové soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se událo ve stavebnictví a architektuře. Vypisovateli jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň hlavním organizátorem soutěže, dále Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Přihlašovat se je možné do 10. června 2020. Přihlášky a podmínky soutěže najdete zde. Stavby budou po uzavření přihlášek zveřejněny na webu soutěže dle pořadí doručených přihlášek.

Odborná porota, ve spolupráci se Sborem expertů, v rámci hodnocení navštíví všechny přihlášené stavby v České republice. Tím je Stavba roku naprosto jedinečnou a výjimečnou soutěžní přehlídkou. Porota uděluje zpravidla 15 nominací na titul Stavba roku a pět titulů Stavba roku. Bude uděleno též několik zvláštních cen, včetně cen partnerů a Ceny veřejnosti. Odborná porota věnuje velkou pozornost, kromě celkového konceptu, významu architektonického a stavebního řešení, také použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby, včetně provedení jednotlivých detailů. Zároveň s porotou všechny stavby navštíví také filmový štáb, který natočí filmové dokumenty jednotlivých přihlášených staveb.

Stavba roku nemá kategorie. Přihlásit je možné všechny realizované nové i rekonstruované stavby nejrůznějších typologií, realizace úprav veřejného prostoru, úpravy krajiny a také inženýrské a dopravní stavby a všechna další specifická stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2020, která zároveň nebyla do celostátní přehlídky Stavby roku dosud přihlášena a jsou realizovaná na území ČR nebo i v zahraničí při dodržení a splnění soutěžních podmínek. V případě realizace v zahraničí musí být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby nebo její části, případně dodavatel materiálů nebo konstrukčního řešení, z České republiky.

Nominace budou slavnostně vyhlášeny v pondělí 7. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze a slavnostní vyhlášení následně proběhne na galavečeru ve čtvrtek 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Kromě ocenění Stavba roku 2020 se bude udělovat i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2020 a Urbanistický projekt roku 2020.

Více o Stavbě roku najdete zde.

tisková zpráva