Soutěže

Soutěž pro SPŠS společnosti Wienerberger o nejlepší projekt zná vítěze

Vítězové jubilejního 5. ročníku Soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních byli vybráni. Porota hodnotila rekordní počet přihlášených projektů – celkem se soutěže zúčastnilo 146 studentů z 19 středních škol z celé České republiky. Ve školních kolech bylo vybráno a oceněno celkem 45 třeťáků a 33 čtvrťáků, kteří automaticky postoupili do kola celostátního.

Cílem soutěže je podpořit studenty, kteří mají nejen odborné znalosti, ale také originální nápady a zároveň se nebojí předvést ostatním svoje kreativní výtvory. Tato soutěž pomáhá odhalovat nové talenty v oblasti stavebního průmyslu a pomáhá jim nastartovat jejich profesní kariéru. Studenti 3. ročníku soutěžili v kategorii Projekt rodinného domu, studenti 4. ročníku v kategorii Projekt občanské stavby (spadaly sem i bytové domy).
Odborná porota pracovala ve složení doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT, Ing. Ivo Petrášek a Bc. Jiří Novák ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a zástupci mediálních partnerů soutěže. Porotci při hodnocení sledovali technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, správnost stavebně-technického řešení a v neposlední řadě také originalitu návrhu a rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu. Všichni studenti 4. ročníků museli povinně zpracovat také vizualizaci svého objektu.
Po pečlivém uvážení nakonec porota vybrala tři vítězné projekty v každé kategorii.
 
Projekt rodinného domu:
1. místo: Lukáš Vostal ze SŠ stavební Třebíč (odměna 10 000 Kč),
1. místo: Lukáš Vostal ze SŠ stavební Třebíč1. místo: Lukáš Vostal ze SŠ stavební Třebíč
 
2. místo: Václav Marek ze SPŠ stavební Havlíčkův Brod (odměna 5000 Kč),
3. místo: Kristýna Kolářová ze SPŠ stavební Brno (odměna 3000 Kč).
 
Projekt občanské stavby:
1. místo: Patrik Rienessl ze SPŠ stavební České Budějovice (odměna 10 000 Kč),
1. místo: Patrik Rienessl ze SPŠ stavební České Budějovice1. místo: Patrik Rienessl ze SPŠ stavební České Budějovice1. místo: Patrik Rienessl ze SPŠ stavební České Budějovice
 
2. místo: Martin Zahradník ze SŠ stavební Třebíč (odměna 5000 Kč),
2. místo: Martin Zahradník ze SŠ stavební Třebíč2. místo: Martin Zahradník ze SŠ stavební Třebíč
 
3. místo: Matěj Gomola ze SPŠ stavební Ostrava (odměna 3000 Kč).
3. místo: Matěj Gomola ze SPŠ stavební Ostrava3. místo: Matěj Gomola ze SPŠ stavební Ostrava3. místo: Matěj Gomola ze SPŠ stavební Ostrava
 
Finanční odměna je připravena rovněž pro školy, které ocenění studenti navštěvují (za 1. místo 3000 Kč, za 2. místo 2000 Kč a za 3. místo 1000 Kč). Kromě toho získávají tyto školy také 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2014, který se koná 16.–20 . 9. 2014 v Praze-Letňanech. V rámci tohoto veletrhu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže, předání diplomů oceněným studentům a bude zde také oficiálně vyhlášen již 6. ročník Soutěže o nejlepší projekt.
Všichni tři studenti ocenění v celostátním kole letošního ročníku v kategorii Projekt občanské stavby se soutěže zúčastnili již v předchozím školním roce v kategorii určené pro studenty třetích ročníků. „Tento fakt svědčí o velkém zájmu studentů o tuto soutěž a stejně tak dokazuje, že naše soutěž pomáhá studentům vylepšovat jejich odborné znalosti a schopnosti, které využijí ve svém budoucím profesním životě,“ uvedl Bc. Jiří Novák ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl.
Více informací o soutěži a výsledky minulých ročníků naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
tisková zpráva, wd