Soutěže, Střechy

Soutěž pro nejlepší klempíře Art of Zinc 2019

Rheinzink ČR, s. r. o., pořádá 7. ročník soutěže Art of Zinc pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RheinzinK. Staňte se nositelem ocenění Art of Zinc za rok 2019! Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je veřejná a otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

Kategorie:
1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail
4. Těžká váha

Pro kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail je uzávěrka 30. listopadu. V kategoriích 1., 2. a 3. se hodnotí kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám; estetická úroveň řešení a architektonická úroveň objektu. V kategorii 4 vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku Rheinzink.

Je za vámi vidět kvalitní práce? Realizujete zajímavé objekty? Ukažte, co umíte. Přihlášku vám organizátor zašle, napište si o ni na e-mail: info@rheinzink.cz. Podrobné informace o soutěži najdete na www.rheinzink.cz zde.

wd podle podkladů společnosti Rheinzink