Soutěže

Soutěž Park roku 2017

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje již počtrnácté soutěžní přehlídku děl zahradní a krajinářské tvorby Park roku 2017. Smyslem soutěžní přehlídky je prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2017.

Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci i nově založené parky.

Termíny soutěžní přehlídky
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2017
Hodnocení porotou: 11.–13. září 2017
Vyhlášení výsledků: 1. polovina října 2017 

Podrobné informace a přihlašovací formulář naleznete zde

mi podle podkladů pořadatele