Soutěže

Soutěž: Nová Pražská rozhledna

Central Group a hlavní město Praha vypsaly jednokolovou ideovou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž pro studenty vysokých škol oborů architektura a pozemní stavby, jejímž úkolem je návrh rozhledny vč. vytipování vhodné lokality pro její umístění a začlenění této specifické stavby do panoramatu rozvíjející se metropole. Maximální výška rozhledny je 60 m.
Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavé návrhy a názory na formu a funkční náplň tohoto stavebního typu. Cílem je poskytnout příležitost mladým architektům pro uplatnění kreativních a nekonvenčních myšlenek. Umístění návrhu je pouze ideové a nemá žádnou vazbu na reálné majetkoprávní vztahy nebo územní plán.
 
Termín odevzdání návrhů je 6. 2. 2012, k rukám sekretáře soutěže: Ing. arch. Zdeněk Frey, tel.: 226 221 069, mobil: 603 164 172, e-mail: frey@centralgroup.cz
Návrhy posoudí porota:
● Ing. akad. arch. Václav Králíček (zástupce URM hl. m. Prahy),
● PhDr. Alena Řezníčková (zástupce iDnes),
● Ing. arch. Zdeněk Lukeš, nezávislý,
● Akad. arch. David Vávra, nezávislý,
● Ing. arch. Jiří Hůrka, nezávislý,
● Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, nezávislý (náhradník poroty).
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 85 tis. Kč.
 
Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 3. 10. 2011.
Lhůta k podání dotazů: do 21. 10. 2011.
Lhůta k zodpovězení dotazů: 31. 10. 2011.
Datum odevzdání soutěžních návrhů: do 6. 2. 2012.
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 27. 9. 2011.
 
Více informací najdete zde.
Zdroj ČKA, mi