Soutěže

Soutěž Heluz dům 2011 – výsledky

Heluz dům 2011 je soutěž o nejlepší architektonický návrh rodinného domu. V říjnu 2010 ji vyhlásila společnost HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., pro studenty Fakulty architektury VUT v Brně.
Prvním místem byl oceněn společný projekt Martina Štěpánka a Markéty Kamené a svým tvůrcům přinesl částku 20 000 Kč. Pomyslnou stříbrnou medaili a 10 000 Kč získal projekt Pavla Steuera, na třetím místě se umístil společný projekt Martina Bělkovského a Michala Stehlíka. Kromě první trojice vítězů byly oceněny i práce na 4.–8. místě. Udělena byla také mimořádná cena poroty, kterou díky své čisté, kultivované formě, dobrým proporcím a kvalitnímu architektonickému výrazu získal společný projekt Marty Bímové a Josefa Pijáka.
V porotě byli zástupci společnosti HELUZ a dále doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., z FA VUT v Brně a nezávislý hodnotitel Ing. arch. Viktor Rudiš. Vybíralo se z celkem 28 studentských prací.
Mezi podmínkami, které musel architektonický návrh rodinného domu splňovat, byly např. bydlení pro 4–6 osob, jednovrstvé konstrukce bez dodatečného zateplení, svislé i vodorovné (střešní) konstrukce z produktů firmy HELUZ, optimální pobytové prostředí pro obyvatele, použití inteligentního systému větrání bez klimatizace a běžně používaných rekuperačních zařízení, minimální energetická náročnost budovy či minimalizace rizik spojených s užíváním stavby. Hlavními kritérii hodnocení bylo technické a grafické zpracování, rozsah použití výrobků HELUZ či originalita stavebně-technického řešení.
tisková zpráva společnosti HELUZ cihlářský průmysl