Soutěže

Soutěž Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015 – výsledky

V úterý 22. 11. 2016 byly v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění v již 14. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015. Tituly předali zástupci vypisovatelů soutěže: za MMR náměstkyně ministryně Klára Dostálová, za MPO náměstek ministra Eduard Muřický a za MŽP náměstek ministra Vladimír Mana.

Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí v ČR. Vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost Top Expo CZ.

Soutěžní kategorie:
A) Projekty
B) Stavby
C) Inovace
Soutěž má také svoji studentskou kategorii. K jejím výsledkům bude vydána samostatná tisková zpráva.

Tituly byly tradičně uděleny bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.

Tituly v kategorii Projekty:
● Obnova kotle K14
Přihlašovatel: Energetika Třinec, a. s.

Obnova kotle K14

● Wave – mikroelektrárna na výrobu elektřiny a tepla z biomasy
Přihlašovatel: UCEEB ČVUT v Praze

Wave – mikroelektrárna na výrobu elektřiny a tepla z biomasy

● Spalovna Chotíkov
Přihlašovatel: Plzeňská teplárenská, a. s.

Spalovna Chotíkov

● Sky Barrandov
Přihlašovatel: Haidy, a. s.

Sky Barrandov

Tituly v kategorii Stavby:
● Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic
Přihlašovatel: Systherm, s. r. o.

Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic

● Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Přihlašovatel: Prominecon

Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

● Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí
Přihlašovatel: C-Energy Bohemia, s. r. o.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Tituly v kategorii Inovace:
● Výtah Schindler 3300 Solar
PřihlašovateL: Schindler CZ, a. s.

Výtah Schindler 3300 Solar

● Moisture Guard – systém pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí
Přihlašovatel: UCEEB ČVUT v Praze

Moisture Guard

● Řízení vzduchotechniky tunelového komplexu Blanka
Přihlašovatel: Feramat Cybernetics, s. r. o.

 Řízení vzduchotechniky tunelového komplexu Blanka9

Cena poroty:
● Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Cena MMR ČR:
● Senior park Týnec nad Labem – etapa Komunitní dům pro seniory
Přihlašovatel: Atrea, s. r. o.

Cena MPO ČR:
● Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Cena MŽP ČR:
● Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic

Cena svazu průmyslu a dopravy ČR:
● Automatické elektrodobíjení elektrobusů v MHD
Přihlašovatel: ABB

Cena Asociace energetických manažerů (A.E.M.):
● Využití tepelné energie obsažené ve spalinách pecí
Přihlašovatel: Lasselsberger, s. r. o.

Cena hlavního města Prahy:
● Komunitní centrum v parku Pilská
Přihlašovatel: Silvaplana SE

Ceny ČKAIT:
● Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí
● Spalovna Chotíkov

Cena Centra pasivního domu (CPD):
● Sky Barrandov

Ceny mediálních partnerů
Cena časopisu Skypaper:
● Sky Barrandov

Cena časopisu Stavitel:
● Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Cena časopisu Development News:
● Všechny pražské developerské projekty v jedné mobilní aplikaci
Přihlašovatel: Pavel Smola

Cena časopisu Tepelná ochrana budov:
● Annahof
Přihlašovatel: Petra Buganská, FA VUT v Brně

Cena veřejnosti:
● Automatický kotel na uhlí a pelety Benekov C27
Přihlašovatel: Benekovterm, s. r. o.

Kompletní informace o soutěži najdete zde.

tisková zpráva, wd