Soutěže

Soutěž Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2012 – výsledky

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple byla v pondělí 11. 11. 2013 místem slavnostního předání titulů a cen v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2012. V pořadí již 11. ročník soutěže se konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, rektora ČVUT, resortních ministrů a dalších osobností.
Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, organizátorem je společnost TOP EXPO CZ. Generálním partnerem ročníku byla společnost Erste Corporate Banking, hlavním partnerem skupina ČEZ.
Tituly oceněným předali zástupci vypisovatelů: Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí, a Jiří Jirka, první náměstek ministra průmyslu a obchodu, kteří v závěru slavnostního večera vyhlásili další, v pořadí již 12. ročník soutěže.
 
Tituly ČEEP 2012 v kategorii A – Stavba
Skanska, a. s.: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada (obr. 1)
za vynikající spojení energeticky úsporné architektury, moderních technologií a ekologických zdrojů potřebné tepelné energie.
Obr. 1: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada
 
Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.: Cihlový pasivní dům Heluz Truimf (obr. 2)
za využití klasického stavebního materiálu a provedení – jednovrstvé zdivo – pro dosažení pasivních energetických parametrů stavby.
Obr. 2: Cihlový pasivní dům Heluz Truimf
 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka České Budějovice: Šumavský dvůr (obr. 3)
za aplikaci principů udržitelného stavění při výstavbě cenově dostupného rekreačního a bytového objektu
s využitím mezinárodně uznávaného hodnocení dosažených standardů.
Obr. 3: Šumavský dvůr
 
Tituly ČEEP 2012 v kategorii B – Projekty
ČEZ Teplárenská, a. s.: Napojení centrálního zásobování teplem města Bílina na elektrárnu Ledvice (obr. 4)
za výrazné snížení emisí NOx ve městě Bílině náhradou plynových tepláren vysoce účinným a ekonomicky výhodným systémem CZT zásobovaným teplem z elektrárny.
Obr. 4: Napojení centrálního zásobování teplem města Bílina na elektrárnu Ledvice
 
EUFC CZ, s. r. o.: Komplexní úpravy energetického hospodářství CS CABOT, spol. s r. o. (obr. 5)
za komplexní řešení zefektivnění provozu energetického hospodářství instalací vysoce účinného spalovacího kotle za současného snížení spotřeby tepla zateplením budov.
Obr. 5: Komplexní úpravy energetického hospodářství CS CABOT, spol. s r. o.
 
Atelier ARS, s. r. o.: Zahradnictví s využitím geotermální energie (obr. 6)
za architektonicky, konstrukčně a energeticky velmi zdařilé řešení s optimálním využitím místních ekologických podmínek.
Obr. 6: Zahradnictví s využitím geotermální energie
 
Tituly ČEEP 2012 v kategorii C – Inovace
Tedom, a. s.: GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla (obr. 7)
za inovativní řešení jednotky pro efektivní výrobu chladu a tepla s levnějším provozem využitím plynového spalovacího motoru a vysokou účinností využitím „odpadního“ tepla motoru a spalin.
Obr. 7: GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla
 
Ekol, spol. s r. o.: Ekologizace zdroje centrálního zásobování teplem města Frýdek-Místek (obr. 8)
za vlastní návrh, výrobu a instalaci kotle na spalování dřevní štěpky jako součásti bioelektrárny v systému CZT.
Obr. 8: Ekologizace zdroje centrálního zásobování teplem města Frýdek-Místek
 
Univerzitní centrum energetiky efektivních budov ČVUT: Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva (obr. 9)
za vývoj konstrukčních skladeb obalových a vnitřních konstrukcí na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů pro nově pořizované i rekonstruované energeticky efektivní budovy.
Obr. 9: Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva
 
Cena MPO
Plzeňská Teplárenská, a. s. + Plzeňská energetika, a. s.: Ostrovní provoz města Plzně (obr. 10)
za inovativní řešení energetické bezpečnosti města s optimalizovaným propojením zdrojů a systémů místních energetických společností v rámci systému SmartGrids.
Obr. 10: Ostrovní provoz města Plzně
 
Cena MŽP
Skanska, a. s.: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada.
 
Cena poroty
Tedom, a. s.: GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla.
 
Ceny partnerů
Cena Erste Corporate Banking, a. s.
Univerzitní centrum energetiky efektivních budov ČVUT.
 
Cena ČEZ, a. s.
Tedom, a. s.: GHP jednotka pro efektivní výrobu chladu a tepla.
 
Cena Státního fondu životního prostředí
Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.: Cihlový pasivní dům Heluz Truimf.
 
Cena ČKAIT
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka České Budějovice: Šumavský dvůr.
 
Cena hlavního města Prahy
JRD, s. r. o.: Rezidence Trilobit (obr. 11)
za nízkoenergetické domy s vysoce kvalitní izolací, dřevěnými okny s izolačními trojskly. Domy jsou vytápěné tepelnými čerpadly země – voda v kombinaci s řízeným větráním a rekuperací tepla.
Obr. 11: Rezidence Trilobit
 
Cena mediálního partnera, časopisu Skypaper
Skanska, a. s.: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada.
 
Cena veřejnosti
Jan Řežáb: Energeticky aktivní dům Plzeň-Bolevec (obr. 12)
Dřevostavba tvořená přírodními, obnovitelnými nebo recyklovatelnými materiály. Je dosaženo nízké energetické náročnosti při výrobě, dopravě stavebních materiálů, výstavbě, provozu, i případné demolici. Ucelený systém větrání, chlazení a přípravy TUV zajišťuje komfortní bydlení s minimální spotřebou energie a zátěží životního prostředí.
Obr. 12: Energeticky aktivní dům Plzeň-Bolevec
 
Vítězové studentské kategorie
Vypisovatelem a generálním partnerem studentské kategorie soutěže je společnost Enviros. Hlavními partnery jsou společnosti Erste Corporate Banking, ABB a Saint-Gobain Construction Products CZ, Divize Weber. Tato kategorie je vyhlašována k podpoře studia technických směrů v ČR a požívá záštit pěti rektorů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Letošní ročník byl dotován finančními cenami ve výši 170 000 Kč a byl obeslán rekordním počtem 32 přihlášek!
Cenu rektora ČVUT v Praze a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Martin Řehák z ČVUT Praha za projekt: Lesní školka Zichovec u Kladna;
Cenu děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek v hodnotě 5000 Kč získal Ing. Martin Rajnoch z ČVUT Praha za projekt: Rekonstrukce a nástavby bytového domu;
Cenu děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze a šek v hodnotě 5000 Kč získal Bc. Marek Begeni z ČVUT Praha za projekt: Využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy;
Cenu rektora VUT v Brně a šek v hodnotě 10 000 Kč získali Bc. Eva Nováková a Bc. Filip Koch z VUT v Brně za projekt: Polyfunkční objekt M.F.E.
Cenu rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Ondřej Bija (VŠB-TU Ostrava) za projekt: Slaměný balík v nízkoenergetické a pasivní výstavbě;
Cenu rektora Technické univerzity Liberec a šek v hodnotě 10 000 Kč získala Bc. Nikola Kopřivová, studující VUT v Brně za projekt: Územní studie přestavbového území – Brno-Černé pole;
Cenu rektorky Západočeské univerzity Plzeň a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Michal Křesina (ZČU Plzeň) za projekt: Návrh možností snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní dům.
 
Cenu ABB a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Petr Květoň z ČVUT v Praze za projekt: Energy ellipse – rozvoj města Mannheim;
Cenu Erste Corporate Banking a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Bc. Eva Proskeová z VŠB-TUO za projekt: Výukové centrum – včelí farma Pilný mlýn;
Cenu Saint-Gobain Construction Products CZ, Divize Weber a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Zbyněk Martínek za projekt: Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službami;
Ceny generálního partnera ENVIROS:
3. místo a cenu v hodnotě 10 000 Kč Ing. Michal Křesina za projekt: Možnosti snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní dům;
2. místo cenu v hodnotě 20 000 Kč získala studentka ČVUT v Praze Ing. Martina Vavřínová za projekt: Přestup tepla u lamelových výměníků;
1. místo a cenu v hodnotě 30 000 Kč Ing. Ondřej Bija, student VŠB-TUO, za práci: Slaměný balík v nízkoenergetické a pasivní výstavbě.
 
Kompletní informace o soutěži najdete zde.

tisková zpráva