Soutěže

Soutěž Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2014 – výsledky

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT – v pražské Betlémské kapli – slavnostně předány tituly Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2014. Jednalo se už o 12. ročník. Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se SFDI, ŘSD ČR a SŽDC, organizátorem soutěže je společnost TOP Expo CZ.

Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od roku 2008 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2014.

Součástí soutěže je i její studentská kategorie.

Odborná porota pracovala ve složení:
– prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. – FD ČVUT (předseda),
–pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR,
– Ing. Josef Kubovský – MD ČR,
– Ing. Karel Havlíček – SFDI,
– Ing. Bohuslav Štancl, MBA – SPS ČR,
– Ing. Petr Náhlík – SMO ČR,
– Ing. Martin Mandík – ČKAIT,
– Ing. Jan Švarc – ČSS,
– Ing. Karel Otava – SŽDC,
– Ing. Michal Vojtíšek – ŘSD,
– Pavel Braha – SPRSD,
– Ing. Ladislav Pivec – HMP,
– Ing. Roman Srp – ITS,
– Ing. Miroslav Němec – SÚSPK,
–- Ing. Ladislav Brett – ČSSI,
– Ing. Jiří Havelka – ČSOB,
– Mgr. Jaroslav Kepka – MŽP CR,
– Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví,
– Petr Bayer – časopis SkyPaper.

Porota hodnotila rekordní počet 46 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Udělila celkem 7 titulů, z toho 5 v kategorii „Stavba“ a 1 v kategorii „Technologie“ a 1 v kategorii „Inovace“. Tituly jsou tradičně přiznávány bez určení pořadí, jsou tedy rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.

Vítězové přebrali ceny tradičně z rukou významných osobností. Mezi hosty večera byli mj. Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu ČR; Tomáš Čoček, státní tajemník a 1. náměstek ministra dopravy ČR; Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze; Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí ČR; Jan Blecha, náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR; Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních surovin MPO ČR; Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy; Pavel Surý, gen. ředitel SŽDC; Jan Kroupa, gen. ředitel ŘSD ČR; Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR; Zbyněk Hořelica, pověřený řízením SFDI; Pplk. Sabina Burdová, v zastoupení ředitele dopravní policie ČR; Václav Matyáš, prezident SPS ČR; Jan Fibiger, prezident S.I.A.; Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR; Dan Jiránek, výkonný ředitel SMO ČR; Svatopluk Zídek, viceprezident ČSSI; Martin Mandík, člen představenstva ČKAIT; Jaromír Schling, předseda přípravného výboru 12. ročníku soutěže; Miroslav Svítek, předseda poroty soutěže a děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze; Pavel Švagr, předseda poroty studentské části soutěže; Jiří Havelka, zástupce hlavního partnera soutěže společnosti ČSOB.

V kategorii A – STAVBA bylo uděleno 5 titulů:
● Silnice 1/35 Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou (obr. 1)
Přihlašovatel: Eurovia CS, a. s.
Dodavatel: Sdružení R35 Bílý Kostel – Hrádek (Eurovia CS, a. s., Integra stavby a. s., Eltodo EG, a. s.)
Projektant: Valbek, spol. s r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obr. 1: Silnice 1/35 Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou

● Autobusové nádraží Náchod (obr. 2)
Přihlašovatel: M – Silnice, a. s.
Dodavatel: M – Silnice, a. s.,
Projektant: Atelier Tsunami, s. r. o.
Investor: Město Náchod

Obr. 2: Autobusové nádraží Náchod

● Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK (obr. 3)
Přihlašovatel: Skanska, a. s.
Dodavatel: Skanska, a. s., divize Železniční stavitelství
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: SŽDC, s. o.

Obr. 3: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

● Křižany – sanace velkého sesuvu na trati Liberec–Česká Lípa pomocí vyztužené zemní konstrukce (obr. 4)
Přihlašovatel: Arcadis CZ, a. s.
Dodavatel: Sdružení Křižany (Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., Eurovia CS, a. s., SEŽEV-REKO, a. s.
Projektant: Arcadis CZ, a. s., divize Geotechnika
Investor: SŽDC, s. o.

Obr. 4: Křižany – sanace velkého sesuvu na trati Liberec–Česká Lípa pomocí vyztužené zemní konstrukce

● Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice (obr. 5)
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Projektant: Pontex, s. r. o.
Investor: Město Čelákovice

Obr. 5: Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice

V kategorii B – TECHNOLOGIE byl udělen 1 titul:
● Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice–Volary (obr. 6)
Přihlašovatel: AŽD Praha, s. r. o.
Dodavatel: AŽD Praha, s. r. o.
Projektant: SUDOP Praha, a. s., AŽD Praha, s. r. o.
Investor: SŽDC, s .o.

Obr. 6: Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice–Volary

V kategorii C – INOVACE byl udělen 1 titul:
● Interoperabilní lokomotiva Vectron (obr. 7)
Přihlašovatel: Siemens, s. r. o.
Projektant: Dipl.-Ing. Christian Thoma
Dodavatel: Siemens

Obr. 7: Interoperabilní lokomotiva Vectron

Cena poroty
● Stavba: Rekonstrukce stanice metra Národní třída (obr. 8)
Přihlašovatel: Metroprojekt Praha, a. s.
Dodavatel: Sdružení OHL ŽS, Prominecon Group, Syner – Stanice metra Národní
Projektant: : Metroprojekt Praha, a. s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Obr. 8: Rekonstrukce stanice metra Národní třída

Cena hlavního partnera ČSOB
● Technologie: Mobilní radar s rozpoznáním rychlosti a registrační značky (obr. 9)
Přihlašovatel: Eltodo, a. s.
Dodavatel: Eltodo, a. s.
Projektant: Ing. Dušan Krajčír
Investor: Eltodo, a. s.

Obr. 9: Mobilní radar s rozpoznáním rychlosti a registrační značky

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
● Stavba: Přeložka silnic II/156 a II/157 – IV. etapa (obr. 10)
Přihlašovatel: Swietelsky stavební s. r. o.
Dodavatel: Swietelsky stavební s. r. o., o. z., Dopravní stavby JIH
Projektant: IKP CE, s. r. o.
Investor: Jihočeský kraj

Obr. 10: Přeložka silnic II/156 a II/157 – IV. etapa

Cena Svazu dopravy
● Stavba: Autobusové nádraží Náchod (obr. 2)

Cena Ministerstva dopravy ČR
Silnice 1/35 Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou (obr. 1)

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
● Stavba: Obnova silnic po povodních 2010: III/03513 a III/03515, Heřmanice (obr. 11)
Přihlašovatel: AF-Cityplan, s. r. o
Dodavatel: Sdružení CGM + PSVSD + VHS – Heřmanice (VHS, s. r. o., Porr, a. s., CGM CZECH, a. s.)
Projektant: AF-Cityplan, s. r. o.
Investor: Liberecký kraj

Obr. 11: Obnova silnic po povodních 2010: III/03513 a III/03515, Heřmanice

Cena ministra životního prostředí ČR
● Stavba: Most přes Slovanské údolí v km 0,610–0,907 na stavbě Městský okruh Domažlická–Křimická v Plzni (obr. 12)
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
Dodavatel: Sdružení Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni (Berger Bohemia, a. s., Metrostav, a. s., Strabag, a. s., EUrovia CZ, a. s.)
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Obr. 12: Most přes Slovanské údolí v km 0,610–0,907 na stavbě Městský okruh Domažlická–Křimická v Plzni

Cena SFDI ČR
● Stavba: Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice (obr. 5)

Cena SŽDC
● Stavba: Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,110–27,261 trati Horní Lideč–St. Hr. SR (obr. 13)
Přihlašovatel: Subterra, a. s.
Dodavatel: Subterra, a. s.
Projektant: Moravia Consult Olomouc, a. s.
Investor: SŽDC, s. o.

Obr. 13: Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,110–27,261 trati Horní Lideč–St. Hr. SR

Cena SŽDC
● Stavba: Rekonstrukce R 11 KV a T 110 KV trakční měnírny Pečky (obr. 14)
Přihlašovatel: Elektrizace železnic Praha, a. s.
Dodavatel: Elektrizace železnic Praha, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: SŽDC, s. o.

Obr. 14: Rekonstrukce R 11 KV a T 110 KV trakční měnírny Pečky

Cena ŘSD
● Stavba: Výstavba dálnice D3 0308A Soběslav–Veselí nad Lužnicí a D3 0308B Most přes Lužnici (obr. 15)
Přihlašovatel: Pragoprojekt, a. s.
Dodavatel: Sdružení firem Strabag, a. s., Metrostav, a. s., Eurovia CS, a. s., Inžinierske stavby, a. s.
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obr. 15: Výstavba dálnice D3 0308A Soběslav–Veselí nad Lužnicí a D3 0308B Most přes Lužnici

Cena ŘSD
● Technologie: Provedení cementobetonových krytů na D1 – modernizace, úseky 5 a 9 (obr. 16)
Přihlašovatel: Strabag, a. s.
Dodavatel: Strabag, a. s.
Projektant: U5: Valbek, spol. s r. o., U9: Novák a Partner, s. r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obr. 16: Provedení cementobetonových krytů na D1 – modernizace, úseky 5 a 9

Cena ŘVC ČR
● Stavba: Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou (obr. 17)
Přihlašovatel: Metropstav, a. s.
Dodavatel: Sdružení Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou (SMP CZ, a. s., Metrostav a. s.)
Projektant: Pöyry Enviroment.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Obr. 17: Výstavba přístavu Hluboká nad Vltavou

Cena ŘVC ČR
● Stavba: Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi (obr. 18)
Přihlašovatel: Zakládání staveb, a. s.
Dodavatel: Zakládání staveb, a. s.
Autor: doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Projektant: PSK TUZAR, s. r. o.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Obr. 18: Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi

Cena hl. m. Prahy
● Stavba: MO – Myslbekova – Pelc-Tyrolka, část stavby 0079 Trojský most (obr. 19)
Přihlašovatel: Metropstav, a. s.
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Investor: Hlavní město Praha

Obr. 19: MO – Myslbekova – Pelc-Tyrolka, část stavby 0079 Trojský most

Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího
● Stavba: Rekonstrukce silnice II/408 Dyjákovice – průtah (obr. 20)
Přihlašovatel: Swietelsky stavební s. r. o.
Dodavatel: Swietelsky stavební s. r. o., o. z., Dopravní stavby Morava
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o.
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Obr. 20: Rekonstrukce silnice II/408 Dyjákovice – průtah

Cena ČKAIT pro projektanta
● Stavba: Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba (obr. 21)
Přihlašovatel: OHL ŽS, a. s.
Dodavatel: „Sdružení Přerov“ (OHL ŽS, a. s., Eurovia CS, a. s, AŽD Praha, s. r. o.)
Projektant: Moravia Consult Olomouc, a. s.
Investor: SŽDC, s. o.

Obr. 21: Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba

Cena SPRSD
● Technologie: Komplexní systém dojezdových dob na území hl. města Prahy (obr. 22)
Přihlašovatel: Camea, spol. s r. o.
Dodavatel: Camea, spol. s r. o.
Projektant: Team Camea, spol. s r. o.
Investor: TSK HMP

Obr. 22: Komplexní systém dojezdových dob na území hl. města Prahy

Cena SMO ČR
● Stavba: Lávka Černý kříž přes Studenou Vltavu (obr. 23)
Přihlašovatel: SUDOP Praha, a. s.
Dodavatel: Hobak, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: Správa Národního parku Šumava

Obr. 23: Lávka Černý kříž přes Studenou Vltavu

Cena ředitele služby dopravní policie policejního prezidia ČR 2014
● Stavba: Silnice I/44 Vlachov–Rájec (obr. 24)
Přihlašovatel: Eurovia CS, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Eurovia CS, a. s., IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s., Strabag, a. s., D.I.S., spol. s r. o.
Projektant: Dopravoprojekt Brno, a. s., Ing. Pavel Müller

Obr. 24: Silnice I/44 Vlachov–Rájec

Cena ČSSI
● Stavba: Rekonstrukce silnice druhé třídy č. 219 Nejdek–Pernink (obr. 25)
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Dodavatel: Eurovia CS, a. s.

Obr. 25: Rekonstrukce silnice druhé třídy č. 219 Nejdek–Pernink

Cena časopisu Skypaper 2014
● Pro SaM Silnice a mosty, a. s., Litomyšl – dodavatele díla Most ev. č. 3602-3 Letohrad (obr. 26)
Přihlašovatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Investor: Pardubický kraj
Dodavatel: SaM Silnice a mosty, a. s., Litomyšl
Projektant: Projektování dopravních staveb, a. s., Ing. Ivan Šír

Obr. 26: Most ev. č. 3602-3 Letohrad

Cena časopisu Stavebnictví
● Stavba: Letiště Leoše Janáčka, Ostrava, kolejové napojení (obr. 27)
Přihlašovatel: Eurovia CS, a. s.
Investor: Moravskoslezský kraj
Dodavatel: Eurovia CS, a. s.
Projektant: Pyöry Enviromnent, a. s.

Obr. 27: Letiště Leoše Janáčka, Ostrava, kolejové napojení

Cena časopisu Silnice – železnice za konstrukční detail
● Stavba: Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice (obr. 5)

Cena časopisu Development News
● Stavba: Prodloužená ulice Ruská (obr. 28)
Přihlašovatel: Hochtief CZ, a. s.
Investor: Statutární město Ostrava
Dodavatel: Hochtief CZ, a. s. , Colas CZ, a. s., Stamont – pozemní stavitelství, s. r. o.
Projektant: Projekt 2010, s. r. o.

Obr. 28: Prodloužená ulice Ruská

Cena veřejnosti 2014
● Stavba: Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa (obr. 29)
Přihlašovatel: Eurovia CS, a. s.
Dodavatel: Eurovia CS, a. s., Swietelsky stavební s. r. o.
Projektant: SODOP Praha, a. s., Ing. Marek Stádník
Investor: SÚS Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň

Obr. 29: Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

Seznam přihlášených prací a další informace najdete na www.top-expo.cz.

tisková zpráva, wd