Soutěže

Soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit 2018 – výsledky

Na slavnostním galavečeru 15. 11. 2018 byly v Praze v Kongresovém centru České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích jubilejního 20. ročníku soutěže Nejlepší z realit – Best of Realty, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla sedmičlenná odborná porota v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností.

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z realit 2018“ se mohly ucházet stavby dokončené na území České republiky po 1. lednu 2017, a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra, Hotely a Skladové a průmyslové areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji českého trhu s nemovitostmi či architektury a pozvedl kvalitu lokality, v níž se nachází. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality nominovaných projektů byly lokalita, urbanistické a architektonické řešení včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v neposlední řadě také úspěšnost na realitním trhu.
Svou cenu „Award for Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou záštitou soutěž probíhá. Stejně jako vloni byla udělena i Cena čtenářů, kdy prostřednictvím hlasovací stránky mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie také laici a vyjádřit tak „vox populi“.

Soutěž, do níž bylo letos nominováno celkem 58 projektů, je každoročně ukazatelem aktuálního stavu tuzemského developerského trhu a odráží dynamiku jeho vývoje. Předseda odborné jury Pavel Kühn k 20. ročníku uvedl: „Důkazem pokračujícího boomu tohoto trhu je nejenom rekordní počet přihlášených projektů, ale i fakt, že po několika letech byly v soutěži obsazeny všechny vypsané kategorie – včetně kategorie ´Rekonstruované kanceláře´, která v minulém ročníku chyběla. Její loňská absence však byla letos překonána s ohledem na nízkou a dále klesající neobsazenost kancelářských ploch. Pozitivní vývoj je vidět i v segmentech obchodních center a logistických a průmyslových areálů. V posledně jmenovaném segmentu se jedná o pokračující růst trhu způsobený nebývalým zájmem o nové plochy skladů a výrobních areálů, který je výsledkem současného stupně ekonomického rozvoje a zvýšené orientace spotřebitelské poptávky v oblasti e-shopů. Tradičně nejvíce soutěžících měla kategorie ´Rezidenční projekty´, což vedlo odbornou porotu opět k rozhodnutí o rozdělení na dvě skupiny, a to na projekty menšího rozsahu (do 50 bytů) a bytové projekty s vyšším počtem jednotek.“

VÝSLEDKY

Rezidenční projekty menšího rozsahu
1. místo: Truhlárna, Praha 6; developer: skupina T.E; architekt: under-construction architects
Projekt dokázal velmi zdařile vyřešit dva nelehké úkoly: vytvořit komorní, luxusní a zároveň velmi netradiční bydlení pro nejnáročnější klientelu a citlivým přístupem přispět nejen k zachování, ale i k podtržení původní atmosféry této části pražského Břevnova.

Truhlárna, Praha 6

2. místo: LakePark Residence, Staré Splavy; EBM Partner; Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková (EBM – Expert Building Management)

LakePark Residence, Staré Splavy

3. místo: U Pernikářky 7, Praha 5; JRD Development; Podlipný Sladký architekti

U Pernikářky 7, Praha 5

3. místo: Vitality Rezidence, Praha 5; SATPO; Schindler Seko Architekti

Vitality Rezidence, Praha 5

Rezidenční projekty většího rozsahu
1. místo: Luka Living, Praha 13; developer: Luka Residential; architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor
Jury vyzdvihla velmi odvážný, razantní, a především úspěšný vstup do málo rozvinuté oblasti nájemního bydlení. Ambiciózní projekt nastavil za použití těch nejmodernějších technologií zcela novou úroveň nájemního bydlení v hlavním městě. Navíc díky vhodně zvolené struktuře nebytových prostor výrazně zvýšil úroveň služeb nejen pro obyvatele domu, ale i rezidenty v jeho sousedství.

Luka Living, Praha 13

2. místo: Rezidence Pod Skálou, Praha 8; CODECO/Rezidence Pod Skálou; Ing. arch. Aleš Holman/EBM – Expert Building Management

Rezidence Pod Skálou, Praha 8

3. místo: Botanica K 1, 2, Praha 5; Skanska Reality; S. H. S architekti

Botanica K 1, 2, Praha 5

Nová administrativní centra
1. místo: Palmovka Open Park, Praha 8; developer: Metrostav Development/Palmovka 4, Palmovka 3, Palmovka 0; architekt: Aulík Fišer Architekti
Projekt získal nejvíce bodů nejen z důvodu nepopiratelného komerčního úspěchu, ale i s ohledem na celkové zlepšení občanského prostředí v rámci lokality Palmovka. Výjimečnost projektu spočívá zejména v citlivém zakomponování historických industriálních prvků do velkoryse pojaté moderní architektury.

Palmovka Open Park, Praha 8

2. místo: AFI Karlín, Praha 8; AFI EUROPE; David Chisholm (CMC ARCHITECTS)

AFI Karlín, Praha 8

3. místo: Visionary, Praha 7; Skanska Property Czech Republic; Jakub Cigler Architekti

Visionary, Praha 7

Rekonstruované kanceláře
1. místo: Rekonstrukce budovy Knorr Bremse, Liberec; developer: Arcona Capital Czech Republic; architekt: Bogle Architects
Podle verdiktu poroty se podařilo v menším, ale elegantním projektu účelně propojit původní prvky s moderními technologiemi a službami.

Knorr Bremse, Liberec

2. místo: Budova A (BB Centrum), Praha 4; Passerinvest Group; ATELIER 8000

Budova A (BB Centrum), Praha 4

3. místo: ABC ALFA, Ostrava-Moravská Ostrava; Asental Business Center; Atelier Simona

ABC ALFA, Ostrava-Moravská Ostrava

Obchodní centra
1. místo: Prague The Style Outlets, Tuchoměřice; developer: The Prague Outlet; architekt: APRIS 3MP ve spolupráci s architektem Miroslavem Švarcem z Filmdekor
Za převzetí, úspěšnou realizaci a zdárné otevření projektu s komplikovanou historií, díky němuž vzniklo v blízkosti pražského letiště moderní outletové centrum obohacující trh o desítky nových značek.

Prague The Style Outlets, Tuchoměřice

2. místo: IGY Centrum, České Budějovice; CPI Property Group; ATELIER 8000 a Chapman Taylor

IGY Centrum, České Budějovice

3. místo: Obchodní centrum Letňany, Praha 9; Letňany Centre; Chapman Taylor

Obchodní centrum Letňany, Praha 9

Hotely
1. místo: Chateau Clara Futura, Dolní Břežany; developer: Pražské arcibiskupství; architekt: SHA – Šafer Hájek architekti
Za osobité provedení, náročnou rozsáhlou rekonstrukci a velkorysé úpravy celého okolního prostoru. Jeho ojedinělost spočívá i v pozitivním dopadu projektu na území, v němž se nachází.

Chateau Clara Futura, Dolní Břežany

2. místo: Pytloun Boutique Hotel Prague, Praha 1; Pytloun Hotels; architekt neuveden

Pytloun Boutique Hotel Prague, Praha 1

3. místo: MEET ME 23 (Washingtonova 23), Praha 1; W 23; Jaromír Pizinger, MORIX

MEET ME 23 (Washingtonova 23), Praha 1

Skladové a průmyslové areály
1. místo: Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9-Horní Počernice; developer: P3 Logistic Parks; architekt: CONSTRUO
Porota mimo jiné ocenila i skutečnost, že se nájemce rozhodl do budovy umístit také své výzkumné a vývojové centrum, tedy aktivitu s vyšší přidanou hodnotou.

Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9-Horní Počernice

2. místo: Panattoni Park Cheb pro DHL/ Estée Lauder, Cheb; Panattoni Europe/Accolade; RotaGroup

Panattoni Park Cheb pro DHL/ Estée Lauder, Cheb

3. místo: SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice; SEGRO Czech Republic; CONSTRUO

SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice

Zvláštní cena poroty
Obnova výstavního pavilonu Louny; investor: Město Louny; architekt: Ing. arch. Ondřej Tuček
Jury ocenila citlivou renovaci funkcionalistického objektu, který již přestal sloužit svému původnímu účelu. Pavilon, postavený v roce 1931 podle návrhu architekta Josefa Chochola, od letošního léta nabízí stylovou kavárnu, prostor pro výstavy a pestrý kulturní program.

Obnova výstavního pavilonu Louny

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – Award for Excellence
CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

Cena čtenářů
Rezidenční projekt většího rozsahu Luka Living, Praha 13; developer: Luka Residential; architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další, v pořadí již 21. ročník. V průběhu roku 2019 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2018 a podzimem roku 2019.

tisková zpráva, wd