Soutěže

Sanační dílo roku, sanační materiál roku

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí tradičně udělilovalo 23. 5., v předvečer sympózia Sanace 2012 oborové ceny pro nejlepší sanační dílo a sanační materiál roku.
Sanačním dílem roku 2011 se stala Sanace železobetonové věže dolu Kukla v Oslavanech, kterou realizovala firma SASTA CZ, a. s. Oprava 37 m vysoké železobetonové těžní věže, zapsané mezi kulturní památky, zahrnovala první komplexní sanaci betonových povrchů po téměř 100 letech od její výstavby. Součástí oprav byla i následná výměna vyzdívek z režného zdiva. Kulturní památka a současně i dominanta Oslavan se podařilo zachránit a citlivě přestavět na vyhlídkovou věž a muzeum hornictví.
 
 
TItul Sanační materiál roku 2011 získalMRT System + malty ombran MHP-SP a ombran CPS firmy MC – Bauchemie, s. r. o.
MRT System (Man Hole Rehabilitation Technology) je modulární systém pro automatický nástřik kanalizačních šachet, který tvoří tři samostatné jednotky: MRT Control Unit je kontrolní a řídicí jednotka sloužící k obsluze a ovládání celého systému, MRT Blasting Unit je jednotka pro automatickou přípravu poškozeného podkladu kanalizační šachty, umožňující jeho otryskání tlakovou vodou do 500 bar s možností přisávání pevného granulátu. Touto jednotkou lze podklad optimálně připravit pro následnou aplikaci ochranných systémů ombran. MRT Spinning Unit je jednotka pro automatický odstředivý nástřik ochranného systému s výkonem cca 1 m2 za minutu při 15mm tloušťce vrstvy systému ombran MHP-SP. Na tuto jednotku je možné nasadit speciální stříkací hlavu, kterou se dá následně aplikovat hybridní ochranný systém ombran CPS pro ochranu šachet zatížených biogenní korozí.
Automatický MRT System významným způsobem zeefektivňuje a zrychluje sanaci kanalizačních šachet. Klasické ruční nanášení sanačních hmot u běžné šachty (2,5 m hloubka; 1 m šířka) trvá zaškolené firmě cca 1,5 dne. MRT System toto zvládne za 4 hodiny.
Ombran MHP-SP je opravná a ochranná malta pro stavby v oblasti odpadních vod s vysokou odolností vůči sulfátům, Ombran CPS je ochranný systém pro komunální kanalizační šachty zatížené biogenní korozí kyseliny sírové.
 
 
Titul Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí byl udělen Ing. Janu Perlovi.
mi