Soutěže

Rodinný dům s obytným podkrovím

Již počtvrté vyhlašuje VELUX Česká republika, s.
r. o., soutěž Rodinný dům s obytným podkrovím,
která je určena studentům středních průmyslových škol stavebních.
Na soutěži odborně spolupracuje Obec architektů a letos nově také
Design centrum České republiky.

Studenti se mohou registrovat do 30. prosince 2007
prostřednictvím registračního formuláře nebo letos nově na
internetových stránkách www.velux.cz. Termín pro odevzdání projektů
je do 15. května 2008. Tématem soutěže jsou rodinné domy s obytným
podkrovím, kde jsou použita střešní okna jako hlavní zdroj
prosvětlení. Odborná porota bude projekty posuzovat podle těchto
kritérií:
– celkové architektonické a technické řešení objektu,
– optimální návrh řešení podkroví,
– technicky správný návrh střešních oken s ohledem na
zajištění optimálního osvětlení,
– ventilace a respektování zásad stavební fyziky,
– správná specifikace výrobků VELUX.
 
Soutěž je dvoukolová. V porotě prvního kola usednou zástupci
školy a společnosti VELUX, kteří vyberou a odmění šest nejlepších
návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postupují do
celostátního kola. Zde je již bude posuzovat porota složená ze dvou
nezávislých odborných porotců a jednoho zástupce společnosti
VELUX.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím
se uskuteční v červnu 2008 a autoři těch nejlepších projektů si
odnesou finanční výhru v celkové hodnotě 42 000 Kč.