Soutěže

PX firma roku 2007 a Makro Živnostník roku 2007

V celostátním finále soutěže PX Firma roku 2007 zaměřené na
podporu malého a středního podnikání v České republice
figurovaly také tři firmy z oboru stavebnictví. Živnostníkem
roku 2007 se stal obchodník a stavebník Libor Václavík.

Držitelem ocenění PX Firma roku 2007 se stala společnost Beneš
a Lát, slévárna a strojírna, a. s., která do finále
postoupila jako vítěz středočeského regionálního kola.
Ve finále se umístily také firmy Lias Vintířov, LSM, k. s.,
První chodská stavební společnost, s. r. o.,
a výrobce klimatizací a vzduchových clon REMAK,
a. s.
Vítězem soutěže Makro Živnostník roku 2007 je ostravská firma
Libros, kterou založil Libor Václavík. Firma funguje na trhu více
než 16 let a jejích služeb využívají především stavebníci.
Libros nabízí zboží i služby z oblastí železářství,
stavebnictví nebo nákladní dopravy. Zabývá se však také prodejem
dřeva, řeziva, oken a dveří. Ve Václavíkově velkoobchodě
nechybí ani barvy, laky nebo polykarbonátové výrobky.
Celostátnímu finále obou soutěží předcházela v září
a říjnu 2007 krajská kola. Přihlásilo se do nich téměř 2 500
podnikatelů a firem a z každé kategorie vzešlo
čtrnáct finalistů – zástupců jednotlivých regionů. Z nich dnes
byli oceněni ti nejlepší. Vyhlašovatelem obou soutěží je deník
Hospodářské noviny, pořadatelem agentura Bison & Rose.
Držitele ocenění PX Firma roku 2007 v České republice
vybrala porota složená z odborníků, osobností podnikatelské
sféry a partnerů soutěže. Porota kromě souboru ekonomických
ukazatelů hodnotila především originalitou, funkčnost
a komplexnost řešení, která firmy přinášejí. Na krajské úrovni
porotci zohledňovali navíc přínos firem pro region, v němž
působí.
 
mi